หน้าแรก เรียนอินเตอร์ ข่าว/บทความ

เรียนอินเตอร์ ต้องเตรียมตัวยังไง สอบอะไรบ้าง

วันที่เวลาโพส 02 กรกฎาคม 63 18:58 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium

การเรียนอินเตอร์แม้จะค่าเรียนมากกว่าบ้าง แต่ผลที่ได้นั้นคุ้มค่าต่อชีวิตและอนาคตแน่นอน เช่น คนที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์จะคุ้นเคยและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ รวมทั้งได้สังคมเพื่อนที่หลากหลายเชื้อชาติ ทำให้ได้รับวัฒนธรรมและความรู้รอบตัวกว้างมากขึ้น

สำหรับน้องๆ มัธยมหรือใครที่กำลังสนใจ เห็นโอกาสดีที่ชีวิตเราจะได้เมื่อต่อในระดับดับอุดมศึกษา อยากเรียนหลักสูตรอินเตอร์ จะต้องเตรียมตัวและเตรียมอะไรบ้าง? บทความนี้เรามีข้อสรุปมาให้ทุกคน ตามมาเก็บข้อมูลไว้ได้เลย

คุณสมบัติ

หลักสูตรอินเตอร์ทั่วไปของมหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องการผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ 3 อย่างดังนี้ 

1. จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า 

2. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่สาขากำหนด
เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, O-NET (ภาษาอังกฤษ) หรือ KU-EPT

3. ผ่านการทดสอบวิชาเฉพาะทาง ตามที่สาขากำหนด
เช่น  BMAT, SAT, GSAT หรือ CU-AAT นอกจากนี้ในบางหลักสูตรอาจมีการขอให้สอบวิชาเฉพาะทาง เช่น ฟิสิกส์ (สำหรับหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์)
 

เตรียมศึกษาหลักสูตร/สาขาที่ตัวเองสนใจ 

เพราะแต่ละหลักสูตรจะเปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน นั่นหมายความว่า ก่อนเปิดหลักสูตรจะต้องมีผลการสอบต่างๆตามที่หลักสูตรต้องการ 3 ข้อตามที่ได้แสดงไว้ด้านบนแล้ว การเตรียมตัวสอบที่ดีควรเริ่มเตรียมตัวให้พร้อมในระยะย 2 ปีก่อนเรียนจบ เพราะผลสอบต่างๆ มักจะมีอายุ 2 ปี ดังนั้นเมื่อมีเวลาก็สามารถสอบได้หลายรอบจนกว่าจะได้คะแนนที่พอใจ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด