หน้าแรก เรียนอินเตอร์ ข่าว/บทความ

SAT คืออะไร? ทำไมต้องสอบ SAT

วันที่เวลาโพส 09 กรกฎาคม 63 14:00 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremiumSAT คือ ข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลักสูตรอินเตอร์ในเมืองไทยใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ข้อสอบจะวัดทักษะด้าน verbal และ mathematical reasoning ของนักเรียน ระยะเวลาในการสอบจะอยู่ที่ 3 ชม.

องค์กร College Board ได้ทำการพัฒนาข้อสอบ SAT มาตลอดโดยผลจากการวิจัยสรุปได้ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องเป็นคนที่มีทักษะการอ่าน การวิเคราะห์ และการเขียนที่ดีจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียน องค์กร College Board เชื่อว่าข้อสอบเพียง 2 ส่วนก็สามารถวัดผลได้แล้ว (เวลาสมัครสอบ SAT เราจะได้สอบทั้งหมด) ซึ่งก็คือ Mathematics และ Reading & Writing

ข้อสอบ SAT มี 2 PARTS ได้แก่

1. Evidence-Based Reading & Writing ใช้เวลา 1 ชม. 40 นาที (คะแนนเต็ม 800) แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ชุด คือ
- Reading มี 52 ข้อ
- Writing and Language มี 44 ข้อ จาก 4 บทความ

2. Mathematics ใช้เวลา ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที (คะแนนเต็ม 800) แบ่งข้อสอบเป็น 2 ชุด คือ
- Math Test – Calculator มี 38 ข้อ เป็นทั้งแบบ Choice และ เติมคำตอบ โดยสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการช่วยคำนวณได้
- Math Test – No Calculator มี 20 ข้อ เป็น Choice 16 ข้อ และเติมคำตอบ 4 ข้อ โดยห้ามใช้เครื่องคิดเลข คะแนนเต็ม 1,600 (Part ละ 800 คะแนน) ตอบผิดไม่ติดลบ

 

ข้อสอบ SAT SUBJECT TESTS คืออะไร ?

SAT Subject Tests หรือ SAT II คือ การสอบวิชาเฉพาะทางที่จำเป็น สำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง SAT Subject Tests  ได้มีการเปิดสอบด้วยกันหลายวิชา ดังนี้

Mathematics (ในระดับที่ยากกว่าใน SAT I)

- Mathematics Level 1
- Mathematics Level 2
 

Science

- Chemistry
- Physics
- Biology E/M
 

History & Social Studies

- U.S. History
- World History
 

English

- Literature
 

Reading ONLY

- French
- German
- Modern Hebrew
- Spanish
- Italian
- Latin
 

Reading & Listening

- French with Listening
- German with Listening
- Spanish with Listening
- Chinese with Listening
- Korean with Listening
- Japanese with Listening


โดยข้อสอบ SAT Subject Tests จะให้เวลาวิชาละ 60 นาทีเท่านั้นและคำถามจะเป็นแบบ Multiple Choice ซึ่งน้องสามารถเลือกสอบได้สูงสุด 3 วิชา เปิดสอบประมาณ 5 ครั้งต่อปี ทั้งนี้การเลือกใช้ผลคะแนนของแต่ละวิชานั้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัย
 

กำหนดการสมัครสอบ SAT

วันที่สมัครสอบ

วันที่สอบ

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

29 สิงหาคม 2563

ภายใน 26 สิงหาคม 2563

26 กันยายน 2563

ภายใน 4 กันยายน 2563

3 ตุลาคม 2563

ภายใน 7 ตุลาคม 2563

7 พฤศจิกายน 2563

ภายใน 5 พฤศจิกายน 2563

5 ธันวาคม 2563

ภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2564

13 มีนาคม 2564

ภายใน 8 เมษายน 2564

8 พฤษภาคม 2564

ภายใน 6 พฤษภาคม 2564

5 มิถุนายน 2564


รายละเอียด >> คลิกข้อมูลจาก : 
www.ignitebyondemand.com
www.chulatutor.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด