หน้าแรก เรียนอินเตอร์ ข่าว/บทความ

​CU-TEP คืออะไร ทำไมต้องสอบ ​CU-TEP

วันที่เวลาโพส 14 กรกฎาคม 63 18:03 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremiumCU-TEP (CHULALONGKORN UNIVERSITY TEST OF ENGLISH PROFICIENCY) การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษออกโดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในประเทศไทย โดยจะเป็นการวัดทักษะด้านการฟัง อ่าน เขียน 

ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ที่ทางจุฬาฯ เป็นผู้ออกข้อสอบเอง มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ
1. Listening มีทั้งหมด 30 ข้อ
2. Reading มีทั้งหมด 60 ข้อ
3. Writing มีทั้งหมด 30 ข้อ
ข้อละ 1 คะแนนรวมเป็น 120 คะแนน
 

CU-TEP listening

ส่วนที่ 1 จะเป็นการพูดคุยสนทนาระหว่างบุคคลในเหตุการณ์สั้นๆ 
โดยคำถามส่วนใหญ่จะเป็นถามสำนวน การตีความจากเสียงของผู้พูดเป็นหลัก หรือว่าสิ่งที่เขาแนะนำให้ทำต่อไปคืออะไรเป็นต้น

ส่วนที่ 2 จะเป็นการสนทนาที่ยาวขึ้นกว่าเดิม 
โดยข้อสอบมักจะถาม เกี่ยวกับเรื่องว่าใจความหลักที่ทั้งคู่คุยกันนั้นคืออะไร แล้ว tone ของเรื่องเป็นแบบไหน หรืออาจจะเป็นจำนวนสิ่งที่พวกเขาต้องทำต่อไปคืออะไรเป็นต้น

ส่วนที่ 3 จะเป็นการบรรยายของอาจารย์ให้จด lecture ในห้องเรียน จะเป็นเนื้อหาเชิง academic ไปเลย แต่จริงๆแล้ว โจทย์จะเอาความยาวของเรื่องมาทำให้เราเหนื่อยอ่าน แต่จริงๆจะถามแต่ใจความหลักของเรื่องมากกว่า และคำที่ต้องรู้จักในข้อสอบประเภทนี้คือคำว่า not, except เป็นต้น
 

CU-TEP reading

ส่วนที่ 1 cloze test มี 15 ข้อ
โดยข้อสอบจะมี passage มาให้และให้เราเลือกเติมลงในช่องว่าง ซึ่งในตัวของข้อสอบนั้นจะมีทั้งวัดความรู้ทางด้าน คำศัพท์ CU-TEP และ Grammar ในตัว ซึ่งจะใช้ทักษะด้านการเดาศัพท์ของ Context clue เป็นหลัก

ส่วนที่ 2 จะเป็นบทความขนาดสั้นจำนวน 1 บทความ ความยาวประมาณครึ่ง A4 เรื่องที่มักจะออกจะเป็นลักษณะการเขียนจดหมายทั่วไป หรืออาจจะเป็นบทความสั้นๆ ให้ทำ โดยจะมีทั้งหมด 5 ข้อด้วยกัน

ส่วนที่ 3 คือ บทความขนาดยาวประมาณ 4 บทความ ความยาวบทความละ 1 หน้า A4

โดยเนื้อหาที่มักจะออกจะเป็นพวกแนว วิทยาศาสตร์ สังคม ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว และในตัวคำถามที่มักจะเจอคือ ถามชื่อเรื่อง ถาม main idea หรือเป็นพวกการถาม detail ของเรื่องทั้งหมดเป็นหลัก
 

CU-TEP writing

ข้อสอบจะเป็นลักษณะการวัด error identification หรือจับจุดผิดในตัวของประโยคว่ามีตรงไหนที่ผิด grammar ไปบ้าง โดยจะให้ทำทั้งหมด 30 ข้อ โดยอาจจะเอาประโยคที่ยาวๆ มา หรือสั้นก็ได้ แต่เป้าหมายหลักของตัวข้อสอบเพื่อดูว่าสามารถใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้องแค่ไหน


แต่ไม่ใช้ทุกหลักสูตรที่ให้ใช้คะแนน CU-TEP เพื่อการสอบเข้า น้องๆ ต้องดูเกณฑ์การรับสมัครในสาขาที่สนใจ ก่อนการสมัครสอบด้วย


 

ตารางสอบ CU-TEP 2020

 

ครั้งที่

วันที่สอบ

วันที่สมัคร/จ่ายเงิน

6/2020

12 กรกฎาคม 2563

25 - 29 มิถุนายน 2563

7/2020

26 กรกฎาคม 2563

6 - 13 กรกฎาคม 2563

8/2020

9 สิงหาคม 2563

20 - 27 กรกฎาคม 2563

9/2020

23 สิงหาคม 2563

3 - 10 สิงหาคม 2563

10/2020

6 กันยายน 2563

17 - 24 สิงหาคม 2563

11/2020

20 กันยายน 2563

31 สิงหาคม - 7  กันยายน 2563

12/2020

4 ตุลาคม 2563

14 - 21 กันยายน 2563

13/2020

18 ตุลาคม 2563

28 กันยายน - 5 ตุลาคม 2563

14/2020

1 พฤศจิกายน 2563

12 - 19 ตุลาคม 2563

15/2020

15 พฤศจิกายน 2563

26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563

16/2020

13 ธันวาคม 2563

23 - 30 พฤศจิกายน 2563

17/2020

27 ธันวาคม 2563

7 - 14 ธันวาคม 2563ข้อมูลจาก : 
www.atc.chula.ac.th
www.chulatutor.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด