หน้าแรก เรียนอินเตอร์ ข่าว/บทความ

ชี้เป้าเด็ด! สาขาอินเตอร์มาใหม่ น่าสนใจ อนาคตเริ่ด

วันที่เวลาโพส 10 กรกฎาคม 63 02:03 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ยินดีกับน้องๆ'63ทุกคนที่ได้เริ่มใช้ชีวิตนักศึกษาปี 1 กันเต็มตัว คราวนี้ก็มาถึงเด็ก'64 กันบ้าง วันนี้พี่ๆ Admission Premium จะพามาดูว่าในปี 2563 มีสาขาอะไรเปิดใหม่ขึ้นมาบ้าง ? แต่จะพิเศษตรงที่เราจะแนะนำแต่สาขาอินเตอร์ เด็กอินเตอร์คนไหนมองหาคณะ/สาขา อยู่ละก็บอกเลยไม่ควรพลาด บางคณะได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนถึงต่างประเทศอีกด้วย


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร
เป็นหลักสูตรนานาชาติที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะของการปรุงอาหาร โดยร่วมมือกับ Business and Hotel Management (B.H.M.S) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจะได้ไปเรียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ปีด้วย และจะได้รับ 2 Bachelor Degrees จาก B.H.M.S และ Robert Gordon University สหราชอาณาจักรอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ได้ที่ foodindustry.kmitl.ac.th


มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ (CMMU) ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี - หลักสูตรแพทย์นักบริหาร (M.D./ M.M.)
เป็นหลักสูตรการผสมผสานแพทยศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรนานาชาติด้านบริหารจัดการ สำหรับการเรียนในหลักสูตรแพทย์นักบริหาร ผู้เรียนจะได้ศึกษาในรูปแบบปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ผู้สอน ที่มีทั้งอาจารย์ประจำที่เชี่ยวชาญงานวิจัยและการให้คำปรึกษาในภาคอุตสาหกรรม และอาจารย์พิเศษที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ตรง ด้านงานที่โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการด้าน Health & Wellness โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ (dual degree) จากแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) และการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กจ.ม.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ได้ที่ mahidol.ac.th


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการพิสูจน์หลักฐาน (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยและการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ รวมทั้งการสืบค้นหาหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการกำหนดให้มีการเรียนในประเทศไทย จำนวน 2 ปี และเรียนที่ DMU ประเทศอังกฤษในชั้นปีที่ 3 – 4 ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต (De Montfort University) ประเทศอังกฤษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ได้ที่ inter.eng.swu.ac.th


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
เป็นสาขาเกี่ยวกับการประยุกต์ทางเทคโนโลยีโดยใช้ระบบชีวภาพ สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งที่ได้จากสิ่งมีชีวิตเพื่อนำไปสร้าง ดัดแปลงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆเทคโนโลยีชีวภาพทำให้เกิดความก้าวหน้าทางการเกษตร การแพทย์ การผลิตอาหาร และการใช้ประโยชน์ของพืชผลด้านต่าง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ได้ที่ bbtech.sc.chula.ac.th


สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
เป็นการเรียนการเริ่มต้นทักษะในการทํางานในระดับนานาชาติ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและเทคโนโลยีผ่านการ เรียนและการทําโครงงานที่เน้นการปฏิบัติจริง (Project Based-learning)โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มสุขภาวะและการอยู่ดีมีสุข (Health and Wellbeing) กลุ่มชุมชนเสมอภาคและเมืองอัจฉริยะ (Inclusive Community and Smart City) กลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) กลุ่มปัญญาดิจิทัลเชิงประยุกต์ (Applied Digital Intelligence)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ได้ที่  chula.ac.th


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล - สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนและศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมดิจิทัล พันธกิจใหม่นี้ตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะในส่วนคลัสเตอร์เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนา TransNational Education ซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติที่เป็นผู้นำในด้านของการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ได้ที่ cmu.ac.th


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล 
เป็นการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ ด้านการบริหารการจัดการ เกี่ยวกับการบริการ และการท่องเที่ยว ซึ่งจะเน้นไปที่การท่องเทียวเชิงสุขภาพ โดยหลักสูตรนี้จะเป็นแบบ Dual Degree มีโอกาสได้เรียนต่างประเทศ และรับปริญญาตรีอีก 1 ใบ จาก Coventry University (กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ได้ที่ wuic.wu.ac.th


สำหรับน้องๆ ที่อยากศึกษาต่อมหาลัยหลักสูตรนานาชาติ คณะ/สาขา ข้างต้นถือว่าน่าสนใจมากๆนอกจากจะได้ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนื้อหาหลักสูตรการเรียนสามารถเทียบกับมหาลัยต่างประเทศได้เลย และบางสาขาเรียนครั้งเดียวได้ถึง 2 ปริญญาแถมใช้ได้จริงอีกต่างหากอนาคตเริ่ดแน่นอน
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด