หน้าแรก เรียนอินเตอร์ ข่าว/บทความ

TU-GET คืออะไร ทำไมต้องสอบ ​TU-GET

วันที่เวลาโพส 13 กรกฎาคม 63 14:38 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremiumTU-GET (Thammasat University General English Test) เป็นชื่อของแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบ TU-GET นั้น ได้รับการออกแบบจัดทำโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปัจจุบันการสอบ TU-GET จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

TU-GET คืออะไร https://www.chulatutor.com/tu-get/ 

TU-GET คืออะไร ข้อสอบยากไหม สมัครยังไง https://www.chulatutor.com/blog/tu-get

TU-GET คืออะไร อยากเข้าเรียนธรรมศาสตร์ต้องทำความเข้าใจให้ครบ https://online.chulatutor.com/p/tu-get-pbt-vs-tu-get-cbt  

TU-GET Online คือ https://online.chulatutor.com/p/tu-get-online


ผลสอบ TU-GET สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโทและเอก ข้อสอบ TU-GET ใช้เวลาในการสอบทั้งสิ้นประมาณ 3 ชั่วโมง มีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน โดยแต่ละหลักสูตรจะกำหนดคะแนนขั้นต่ำต่างกันออกไป ซึ่งมักจะอยู่ในช่วง 500 ถึง 550 คะแนนเป็นส่วนใหญ่ 
 

ข้อสอบ TU-GET ประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังต่อไปนี้


1. Structure (25 ข้อ) ประกอบไปด้วย หาจุดที่ผิดหลักไวยากรณ์ (Error Identification) และ ทำประโยคให้สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (Sentence Completion)
2. Vocabulary (25 ข้อ) ประกอบไปด้วย เลือกคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำที่ขีดเส้นใต้ (Synonym) และ เติมคำในช่องว่างจากคำศัพท์ที่กำหนดให้ (Cloze Test)
3. Reading (50 ข้อ) ประกอบด้วย Passage อย่างน้อย 7 Passage เช่น ถามใจความหลักของเรื่อง (Main Idea), ถามรายละเอียดภายในเรื่อง (Detail Information) และ คำถามอ้างอิงว่าคำนามหรือคำสรรพนามนี้หมายถึงใครหรืออะไร (Reference) เป็นต้น


ตารางสมัครสอบ

 

ครั้งที่

รับสมัคร / ชำระเงิน 

วันสอบ

เวลาสอบ

3/2020

1 - 15 มีนาคม  2563

14  มิถุนายน 2563

09.00 – 12.00 น.

4/2020

1 - 15 เมษายน 2563

ยกเลิกการสอบ

ยกเลิกการสอบ

5/2020

1 - 15 พฤษภาคม 2563

14  มิถุนายน 2563

09.00 – 12.00 น.

6/2020

1 - 15 มิถุนายน 2563 

ยกเลิกการสอบ 

ยกเลิกการสอบ

7/2020

1 - 15 กรกฎาคม 2563 

26  กรกฎาคม 2563 

09.00 – 12.00 น.

8/2020

1 - 15 สิงหาคม 2563

30  สิงหาคม 2563

09.00 – 12.00 น.

9/2020

1 - 15 กันยายน 2563 

27  กันยายน 2563 

09.00 – 12.00 น.

10/2020

1 - 15 ตุลาคม 2563

25  ตุลาคม 2563 

09.00 – 12.00 น.

11/2020

1 - 15 พฤศจิกายน 2563 

29  พฤศจิกายน 2563 

09.00 – 12.00 น.

12/2020

1 -  15 ธันวาคม 2563 

27  ธันวาคม 2563 

09.00 – 12.00 น. 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด