หน้าแรก เรียนอินเตอร์ ข่าว/บทความ

CU-AAT คืออะไร ทำไมต้องสอบ ​CU-AAT

วันที่เวลาโพส 17 กรกฎาคม 63 18:16 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium


ข้อสอบ CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) ใช้สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยข้อสอบมีความคล้ายกันกับข้อสอบของ SAT I (ทั้ง Part Mathematics และ Part Verbal) ซึ่งข้อสอบของ CU-AAT จะมีข้อสอบ Part ละ 55 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที/Part ข้อสอบจะเป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice ทั้งหมด (มี 5 ตัวเลือก) และคะแนนเต็มของ CU-AAT คือ 1,600 คะแนน (Mathematics 800 คะแนน + Verbal 800 คะแนน)

ข้อสอบ CU-AAT แบ่งข้อสอบได้ 2 ส่วน คือ

CU-AAT Math Section (ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์) มีรายละเอียดดังนี้
- Arithmetic
- Algebra
- Geometry
- Problem Solving

CU-AAT คืออะไร เทคนิคทำข้อสอบ ติว CU-AAT สอนสด    https://www.chulatutor.com/cu-aat/ 
CU-AAT คืออะไร สอบเมื่อไหร่ ข้อสอบยากไหม คะแนนสอบใช้ทำอะไร   https://www.chulatutor.com/blog/cu-aat/
CU-AAT คืออะไร คนที่เข้าเรียนต่อจุฬา อินเตอร์ ต้องศึกษาให้ดี  https://online.chulatutor.com/p/cu-aat-pbt-vs-cu-aat-cbt


CU-AAT verbal หรือ ที่น้องคุ้นเคยกับชื่อ Verbal Section (ใช้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย การอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งได้แก่ Understanding how to the different parts of a sentence fit logically together , Finding the meaning of vocabulary in context , Identifying sentence errors , Improving sentences and paragraphs

การเตรียมตัวสอบ CU-AAT

น้องที่จะสอบ CU-AAT ต้องระวัง เพราะสอบ CU-AAT เป็นต้องการวัด speed และดูว่า คุณตอบได้เท่าไหร่ในเวลาจำกัด ซึ่งนักเรียนไทยจะไม่ชินเลยกับการทำข้อสอบที่จับเวลา ซึ่งจะทำให้เรามีเวลาคิดน้อยมาก และหากคำนวนผิดแล้วอาจเจอคำตอบใน Choice ซึ่งจะทำให้คะแนนเราติดลบเข้าไปอีก ฉะนั้นหากข้อไหนที่น้องไม่มั่นใจว่าจะถูกไหม เว้นไว้ปลอดภัยกว่า


 

ตารางสอบ CU-AAT 

ครั้งที่

รับสมัคร / ชำระเงิน 

วันสอบ

เวลาสอบ

4/2020

20 - 30 ม.ค. 63

15 ก.พ. 63

13:00 - 15:30

7/2020

6 – 13 ก.ค. 63

25 ก.ค. 63

13:00 - 15:30

13/2020

28 ก.ย. - 5 ต.ค. 63

18 ต.ค. 63

13:00 – 15:30

16/2020 

23 - 30 พ.ย. 63

12 ธ.ค. 63

13:00 - 15:30


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด