หน้าแรก You're Number One #เธอคือที่1 มหาวิทยาลัยเอกชน

แอพพลิเคชั่นสุดเจ๋ง "นักเตือนภัย" ของรุ่นพี่ IT มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารอบ 50 ผลงานรุ่นนักเรียน นักศึกษา MEGA2017

วันที่เวลาโพส 05 เมษายน 64 23:05 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium
  ในปัจจุบันมีหหลายแอพพลิเคชั่น ที่ใช้เตือนภัยขณะที่กำลังเกิดอุบัติเหตุ หรือหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว แต่ยังไม่มีแอพพลิเคชั่นที่เตือนภัยก่อนเกิดเหตุเลย จากช่องว่างตรงนี้เองจึงเป็นที่มาของ Application สุดเจ๋ง "นักเตือนภัย" ของรุ่นพี่ทีม Bird Eye View นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยผลงานชิ้นโบว์แดงนี้ พี่ ๆ ทีม Bird Eye View ได้ส่งเข้าประกวด MEGA 2017 เข้ารอบ 50 ผลงานรุ่นนักเรียน นักศึกษายังเรียนไม่จบก็มี แอพพลิเคชั่น เป็นของตัวเอง

       สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ที่ใช้ในกิจการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถทำงานเป็นนักออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เป็นวิศวกรส่วนชุดคำสั่งที่สามารถพัฒนาชุดคำสั่งระบบและชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งานและเป็นฝ่ายสนับสนุนเทคนิคแก่องค์กรที่นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน

จุดเด่น

       หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี VLSI และระบบเครือข่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรคอมพิวเตอร์
- วิศวกรระบบเครือข่าย
- วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
- วิศวกรระบบฝังตัว
- วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์
- วิศวกรดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
- ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- นักจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ ฯลฯคนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด