สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการพิเศษระดับคณะ ปีการศึกษา 2564

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 08 6458 4365 หรือที่เพจงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ https://www.facebook.com/REGKSU #DEK64 #TCAS64 #เรียนต่อไหนดี ...


TOP คะแนนเฉลี่ย TCAS62 รอบที่ 3 กลุ่มคณะใน กสพท

10 อันดับ คณะแพทยศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดใน กสพท62 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – สูงสุด 70.8778 – ต่ำสุด 62.8172 – เฉลี่ย ...


ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยเร่งพิจารณารับรองการเทียบคุณวุฒิหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

สกอ.ส่งข้อมูล 9 มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีปัญหาจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พร้อมรายละเอียดและข้อเสนอแนะแก้ปัญหา ถึงรมว.ศึกษาธิการ แล้ว ...


5 อันดับอาชีพ ยอดฮิตในโปรแกรม Admission Planing ประจำปี 2016

ทาง AdmissionPremium เผยผลการจัดอันดับ "อาชีพยอดฮิตประจำปี 2016" ซึ่งเป็นผลจากผู้เข้าชมมากที่สุด ในโปรแกรม AdmissionPlaning ตลอดทั้งปี 2016 ...


ทันตแพทย์ มีสาขาเฉพาะทางอะไรบ้าง ?

ทันตแพทย์จะใช้เวลาศึกษา 6 ปี การศึกษาสาขาเฉพาะทางทั้งหมด มีอะไรบ้าง 1. สาขาปริทันตวิทยา ถ้าเรียนเฉพาะทางสาขานี้จะได้ลงลึกเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวกับเหงือกและอวัยวะรอบๆ ...


กสพท. เผยกำหนดรับตรงสายแพทย์ เลขาธิการมั่นใจโปร่งใส-ยุติธรรม-เสมอภาค

ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งปนะเทศไทย (กสพท.) กล่าวในแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบรับตรง ...


Top ทันตะฯ 7 มหาวิทยาลัยทำคะแนนเท่าไหร่ ไม่ให้พลาด!!!

"กสพท." ประตูบานแรกของน้องๆที่อยากเป็นแพทย์ เป็นสนามสอบแพทย์ที่ใหญ่ที่สุด โดยจะเป็นสนามสอบที่รับนักศึกษา แพทย์ฯ ทันตะแพทย์ และสัตวแพทย์ น้องม.6 ...


รับตรง59 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทันตสุขภาพของประชาชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานอุดมศึกษา ระยะที่ ...


รับตรง59 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรทวิภาคี) (รอบ 2)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาทันตแพทย์ ปฏิทินดำเนินการ เปิดรับสมัคร ...