สอบเข้ามหาวิทยาลัยTOP คะแนนเฉลี่ย TCAS62 รอบที่ 3 กลุ่มคณะใน กสพท

10 อันดับ คณะแพทยศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดใน กสพท62 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – สูงสุด 70.8778 – ต่ำสุด 62.8172 – เฉลี่ย ...


ทักษะงานสัตวแพทย์

สัตวแพทย์ คือ แพทย์ที่รักษาสัตว์ ทักษะงานบริการด้านการแพทย์ : งานสัตวแพทย์ มีความรู้ความเข้าใจในด้านกายภาพ พฤติกรรม สภาพแวดล้อมของสัตว์แต่ละชนิด ...


กสพท. เผยกำหนดรับตรงสายแพทย์ เลขาธิการมั่นใจโปร่งใส-ยุติธรรม-เสมอภาค

ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งปนะเทศไทย (กสพท.) กล่าวในแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบรับตรง ...


เตรียมพร้อมไว้ก่อน สรุปเกณฑ์คะแนนรับตรง 59 (ม.เกษตรศาสตร์ฯ)

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆใกล้เวลาสมัครสอบต่างๆเข้ามาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น GAT-PAT หรือวิชาสามัญ Dek60 คงเตรียมตัวกันอย่างหนักหน่วง ตอนนี้บางมหาวิทยาลัยก็เปิดรับตรงไปบ้างแล้ว ...


ภาพการเรียนสัตวแพทย์เป็นอย่างไร? แค่รักสัตว์จะพอไหม?

น้องๆ มองภาพการเรียนสัตวแพทย์เป็นอย่างไร? ใช่การดูแลรักษาชีวิตอื่น การใส่ใจในทุกรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ หรือการเข้าใกล้สัตว์ตัวใหญ่ๆ โดยไม่หวาดกลัวรังเกียจไหม? ...


รับตรง59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคพิเศษ) ปฏิทินดำเนินการ รอบที่ 1 เปิดรับสมัค...


รับตรง59 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ...