หน้าแรก เรียนสถาปัตย์ คณะ/สาขา

ไม่รู้ไม่ได้ สถาปัตย์ หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปีต่างกันอย่างไร?

วันที่เวลาโพส 09 ตุลาคม 61 14:25 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremium
เรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้! น้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ รู้ไหมว่า สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี แตกต่างกันอย่างไร? และเคยได้ยินชื่อวุฒิการศึกษาที่แต่ละสาขาในแต่ละมหาวิทยาลัยใช้เรียกไม่เหมือนกันหรือไม่ บทความนี้เราจะพาน้องๆ ไปรู้จักและเจาะลึกเกี่ยวกับวุุฒิการศึกษาของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่สำคัญและต้องรู้ไว้


หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี มีที่ไหนบ้าง
หลักสูตร 4 ปี สามารถเรียนได้ที่ จุฬาฯ  ม.ธรรมศาสตร์ ลาดกระบัง  พระจอมเกล้าธนบุรี ม.เกษตรศาสตร์  ม.เชียงใหม่  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ม.กรุงเทพ  ม.อัสสัมชัน  ม.ศรีปทุม  ม.ธุรกิจบัณฑิต  ม.เกษมบัณฑิต 

หลักสูตร 5 ปี สามารถเรียนได้ที่ จุฬาฯ  ลาดกระบัง  พระจอมเกล้าธนบุรี  ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ม.กรุงเทพ  ม.อัสสัมชัน  ม.ศรีปทุม  ม.ธุรกิจบัณฑิต  ม.เกษมบัณฑิต  ม.ศิลปากร  ม.รังสิต  ม.ราชมงคลสวรรณภูมิ  

 
หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปีต่างกันอย่างไร
เมื่อเปรียบเทียบหลักสูตรของคณะสถาปัคยกรรมศาสตร์ระหว่างหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี จะพบว่าโดยรวมแล้วหลักสูตร 5 ปีจะเป็นหลักสูตรสายตรงของสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อเรียนจบจะได้วุฒิ (สถ.บ.) ส่วนหลักสูตร 4 ปี จะเป็นการบูรณาการของสถาปัตย์กรรมเข้ากับศาสตร์อื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ การออกแบบ การบริหาร เป็นต้น

ดังนั้น หลักสูตร 4 ปี จึงมีหลากหลายหลักสูตรด้วยกัน เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ศิลปะศาสตรบัณฑิต(ศล.บ.) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ. )และอีกหลายๆวุฒิการศึกษาที่ต่างออกไปตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนั้น แต่ละสาขาของ สถาปัตยกรรมศาสตร์จึงมีความหลากหลาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้หลากหลาย
 
วุฒิการศึกษาของสาขาสถาปัตย์ มีอะไรบ้าง
สถ.บ. คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
วท.บ. คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ศ.บ. คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต
ศล.บ. คือ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
ศป.บ. คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
ผ.บ. คือ หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต 
บธ.บ. คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภ.สถ.บ. คือ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด