หน้าแรก เรียนสถาปัตย์ คณะ/สาขา

สาขาสถาปัตย์ หลักสูตรอินเตอร์ มีที่ไหนบ้าง?

วันที่เวลาโพส 09 ตุลาคม 61 15:01 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
หลักสูตรนานาชาติ หรือ อินเตอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกน่าสนใจสำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังมองหาอนาคตการเรียนต่อและทำงานที่เปิดกว้าง เพราะการเรียนหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะสาขานี้ จะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เจอกับสภาพแวดล้อมการเรียนที่หลากหลาย เป็นสากล และส่งผลดีต่อการทำงานในอนาคตได้ 

สำหรับใครที่ต้องการเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ใช้หลักสูตรนานาชาติ บทความนี้เรามีรายชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมาฝากน้องๆ ให้นำไปใช้เลือกสอบเข้า ดังนี้ 


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
www.arc.cmu.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศสาตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ เรียน  4 ปี


มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
www.arch.kmutt.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทนยาลัยนี้ เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2534 โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งคณะ มีทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้
• สถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
• สถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตร 5 ปี
• ออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี
• การออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตร 4 ปี


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
www.cuinda.com

สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ได้เปิดสอนรุ่นแรกเมื่อปี 2549 (2006) โดยมีหลักสูตร ดังนี้ 
• สถาปัตยกรรม INDA เรียน 4 ปี วุฒิที่ได้คือ วท.บ (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
• ออกแบบนิเทศศิลป์ COMMDE เรียน 4 ปี วุฒิที่ได้คือ ศ.ศบ. (ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต)


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
www.tds.tu.ac.th

มี 2 หลักสูตรที่น่าสนใจซึ่งเน้นทางด้านการบริหารจัดการ คือ 
- Urban Design and Development (International Program) หลักสูตร 5 ปี
- Design, Business & Technology Management (English program) หลักสูตร 3.5 ปี


เรียนสถาปัตย์ฯ อินเตอร์ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
1. เตรียมผลสอบภาษาอังกฤษ 
2. เตรียมผลสอบด้านคณิตศาสตร์ มีเพียงจุฬาฯที่เดียวที่ใช้
3. เตรียมความสามารถทางด้านการออกแบบและวาดภาพ อันนี้ก็คือการสอบ CU-TAD ถ้าจะเข้าจุฬาฯ และความสามารถในการออกแบบเฉพาะด้าน 
4. เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แนะนำให้เริ่มคัดเลือกงาน PORT ประมาณ 4-6 เดือนก่อนส่งจริง เนื่องจากฝีมือได้พัฒนาเต็มที่ (ตั้งแต่ ม.5 เทอม 2 ปลายๆ ต้องเริ่มเก็บผลงานกันแล้ว แต่ถ้ามีงานเก่าที่ดีๆ ได้รางวัล ก็เอาเข้าแฟ้มได้เลย)
5. เตรียมทักษะ Conversation และไหวพริบ ที่เราจำเป็นต้องมี เพราะใช้ในการสัมภาษณ์ 


สำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนโรงเรียนไทยหลักสูตร EP หรือ หลักสูตรธรรมดา แน่นอนเลยว่า สิ่งที่จำเป็นต้องเรียน และทำคะแนนให้ดี อย่างแรกคือ ภาษาอังกฤษ ทั้งไวยกรณ์ และการพูด ส่วนน้องๆที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์มาบ้าง ก็ไม่น่าเป็นห่วง เพราะน้องๆ ได้เรียนทุกวัน อีกทั้งหลายๆ โรงเรียนต้องสอบ SAT IELTS TOEFL อยู่แล้ว


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด