หน้าแรก เรียนสถาปัตย์ คณะ/สาขา

วิชาและเปอร์เซ็นต์ที่ต้องใช้ในการรับตรงและแอดมิดชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่เวลาโพส 30 มีนาคม 61 17:53 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
วิชาและเปอร์เซ็นต์ที่ต้องใช้รับตรงและแอดมิดชั่นเข้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1 GAT  ค่าน้ำหนัก 10%

2 PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 40%

ปฏิเสธไม่ได้ว่า สิ่งที่ทำให้สอบติด หรือวิชาที่สำคัญที่สุด ก็ยังคงเป็น PAT4 อยู่นั่นเอง ดังนั้น เวลาแบ่งเวลาในการเตรียมตัวให้ดีที่สุด ก็ให้ดู % ค่าน้ำหนัก

3 O-NET รวมทุกวิชา ค่าน้ำหนัก 30% (วิชาละ 6%)

4 GPAX รวม 6 เทอม ค่าน้ำหนัก 20%

จะเห็นว่า เกรดมีส่วนช่วยมาก ดังนั้นน้องที่เกรดไม่ดี พยายามอัพเกรดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด