สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม จบมาทำงานอะไร?

เรียนสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม จบมาทำงานอะไร?
น้องๆ คนไหนที่ยังคิดภาพไม่ออกว่าสายงานการท่องเที่ยวและโรงแรม จะทำงานได้หลากหลายขนาดไหน บทความนี้เราขอแนะนำให้น้องๆ ได้รู้จักกับหลากอาชีพหลายสายงาน ที่บัณฑิตจากคณะ/สาขาท่องเที่ยวและโรงแรมสามารถทำได้
    
สำหรับคุณครูที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารและสื่อ เพื่อนำไปประกอบการสอน หรือเป็นตัวช่วยให้น้องๆ นักเรียนที่กำลังวางแผนศึกษาต่อ ได้นำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบด้านล่างเลยค่ะ 

PDF >> ไฟล์แนบ
POWER POINT >> ไฟล์แนบ