สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดฟรี ! TCAS Planner และ สไลด์สรุป TCAS ทั้ง 5 รอบ พร้อมผลคะแนนเฉลี่ย GAT PAT วิชาสามัญ และ O-NET

     สำหรับคุณครูที่ต้องการดาวน์โหลด TCAS Planner และ สรุป TCAS ทั้ง 5 รอบ เพื่อนำไปเป็นตัวช่วยลูก ๆ ที่กำลังวางแผนการสมัคร หรือตัดสินใจว่า TCAS รอบไหนเหมาะกับเรามากที่สุด โดย ทปอร่วมมือกับ AdmissionPremium.com จัดทำ TCAS Planner ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ลองให้ลูก ๆ คุณครูที่กำลังตัดสินใจหรือกำลังวางแผน ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะค
 
ดาวน์โหลดสรุป TCAS 5 รอบ >>> ไฟล์แนบ
ดาวน์โหลด TCAS Planner >>> ไฟล์แนบ