สอบเข้ามหาวิทยาลัย

87 หลักสูตรอบรมครู และได้รับการรับรองจาก สพฐ.

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 87 หลักสูตร ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดส่งหลักสูตรการอบรมที่เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเอง หรือจัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยแบ่งออกเป็นประกาศ 3 ครั้ง ได้แก่
 

ประกาศ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 29 หลักสูตร

หนังสือนำ : ไฟล์แนบ
ประกาศ (หลักสูตรที่เปิดอบรม) : ไฟล์แนบ
 

ประกาศ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 45 หลักสูตร

หนังสือนำ : ไฟล์แนบ
ประกาศ (หลักสูตรที่เปิดอบรม) : ไฟล์แนบ
 

ประกาศ ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 13 หลักสูตร ( ประกาศรับรอง 17 ตุลาคม 2562 )

หนังสือนำ : ไฟล์แนบ
ประกาศ (หลักสูตรที่เปิดอบรม) : ไฟล์แนบ