สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิธีเลือกสาขาใน TCAS รอบที่ 3
กำหนดการ

– ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
– ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
– มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562
– ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

– เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ)
– GAT/PAT
– 9 วิชาสามัญ
– สอบวิชาเฉพาะ
– คะแนน O-NET ขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ + กสพท)
 

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

– นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– สายอาชีวศึกษา
– กศน.
– เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา)
 

รูปแบบการสอบติด

– เลือกได้ 6 อันดับ (แบบเรียงลำดับ)
– ติดมากที่สุดได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น
– เลือกยืนยันสิทธิ์์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

วิธีเลือก TCAS รอบที่ 3

TCAS รอบที่ 3 เปลี่ยนไปแล้ว ทำให้เลือกได้ 6 อันดับ แบบเรียงลำดับ และติดไปเพียงอันดับเดียว คำแนะนำคืออันดับแรกๆ ควรเลือกสาขาที่อยากเรียนเป็นหลัก และนี้คือวิธีเลือกแบบต่างๆ ที่น้องๆ สามารถทำได้ใน TCAS รอบที่ 3
 

เลือกสาขาทั่วไปทั้ง 6 อันดับ

 
เลือกสาขาใน กสพท ทั้ง 6 อันดับ

 
เลือกสาขาทั่วไปทั่วไป + กสพท

 
เลือกไม่ครบ 6 สาขา