สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สานต่อความฝันในวิชาชีพพยาบาลกับ 4 เหล่าทัพ ปี 2567 – รายละเอียดที่นี่

   สานต่อความฝันในวิชาชีพพยาบาลกับ 4 เหล่าทัพ ปี 2567 – รายละเอียดที่นี่


   วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
    กำหนดการ รับสมัครวันนี้ - 18 เมษายน 67
    รับจำนวน 56 ที่นั่ง (ทุนส่วนตัว)
    บุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ (ทุนส่วนตัว) 14 ที่นั่ง
   เกณฑ์ผู้สมัคร
 • จบสายสามัญเท่านั้น
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • TGAT 20%
 • A-level 80%
 • ผู้หญิง สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ดัชนีมวลกายไม่เกิน 30
 • ผู้ชาย สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ดัชนีมวลกายไม่เกิน 30
   อ่านประกาศได้ที่นี่ : https://file.thaijobjob.com/prakad/nursepolice2024013/nursepolice2024013_1
   สมัครที่นี่ : https://nursepolice.thaijobjob.com/


 
   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
   กำหนดการ รับสมัคร วันนี้  - 28 เมษายน 2567
 •  20 ที่นั่ง (ทุนกองทักบก)
 • 55 ที่นั่ง (ทุนส่วนตัว)
 • 5 ทีนั่ง (ทุนสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา)
   เกณฑ์ผู้สมัคร
 • จบแผนวิทย์-คณิต
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • TGAT
 • A-level ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน
 • ผู้หญิง สูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. ดัชนีมวลกายไม่เกิน 30
 • ผู้ชาย สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. ดัชนีมวลกายไม่เกิน 30
   อ่านประกาศได้ที่นี่ : คลิกเลย
   สมัครทีนี่ คลิกเลย
 


   วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ อ่านที่นี่ : https://www.admissionpremium.com/content/7392
    สมัครที่นี่ http://www.ncrtaf-recruit.com/NCRTAFFront/Account/Login

 


    วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
    กำหนดการ รับสมัคร วันนี้  - 26 เมษายน 2567
 •  ทุนกองทัพเรือ 20  คน
 • ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ 20 คน
 • ส่วนของมูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช /ทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 20 คน
    เกณฑ์ผู้สมัคร
 • จบแผนวิทย์-คณิต
 • แพทย์หญิง
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • TGAT 30%
 • A-level 70%
 • ผู้หญิง สูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42-65 กก. ดัชนีมวลกายไม่เกิน 25
   อ่านประกาศได้ที่นี่ : คลิกที่นี่ 
   สมัครทีนี่  คลิกที่นี่