หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ข่าว/บทความ

เตรียมตัวเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเก่งอะไร? มีพื้นฐานแบบไหน?

วันที่เวลาโพส 02 เมษายน 61 19:01 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
สำหรับคนที่อยากเรียน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาพื้นฐานหลักๆ ที่น้องต้องเจอในชั้นปีแรกเลยคือ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และแคลคูลัสสำหรับวิศวกร จากนั้นก็จะเป็นวิชาแกนของสาขาต่างๆ ตั้งแต่ วิศวะไฟฟ้า เครื่องกล โยธา คอมพิวเตอร์ วิศวการแพทย์ อุตสาหการ ปิโตรเคมี ปิโตรเลียม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ที่สำคัญเลยคือน้องๆ ควรต้องมีทักษะแนวคิดแบบตรรกะ มีความมุ่งมั่นพยายามในการศึกษาวิชาเหล่านี้ให้ดี ทั้งนี้ต้องดูความชอบเฉพาะทาง ต้องถนัดจึงจะเรียนสนุก


นอกจากนี้ คนจะเรียนสายวิศวะให้ได้ดี ต้องเป็นคนที่ รู้จักบริหารอย่างเป็นระบบ มีวิธีคิดวางแผน ประยุกต์อยู่พอสมควร ซึ่งในการเรียนนั้น หากไม่ได้เก่งขั้นเทพ ควรเลือกในสายงานที่เป็นกลางๆ เพื่อใช้ความรู้ด้านวิศวะที่เรียนเป็นพื้นฐานเพื่อเลือกงานได้มากขึ้น และวิศวะบางสายงาน นอกจากเด่นวิศวะแล้ว จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดี อีกด้วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนเนื้อหาวิชาคำนวณ เช่น ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ค่อนข้างเยอะ เชิงลึก และค่อนไปทางยาก หากใครไม่ถนัด ไม่มีพื้นฐานที่ดี ไม่แนะนำ เพราะอย่าลืมว่าการเข้าเรียนอาจไม่ใช่เรื่องยาก ความากจริงๆ ของสายวิศศวะคือการเรียนให้จบและเกรดดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่มีการรีไทร์สูงที่สุดของทุกมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากตัวนักศึกษาเอง และเรื่องวิชาการด้านคำนวณที่เข้มข้นมาก ดังนั้น เรียนแผนอื่นมาความรู้ด้านคำนวณมีน้อย อาจจะลำบากได้ 

แต่โดยรวมแล้ว วิศวกรรมศาสตร์ก็เหมือนวิชาการด้านอื่นคือ ต้องเรียนให้มีความรู้ความสามารถที่เข้าถึงวิชา สามารถนำวิชาการที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้ การเลือกสถาบันการศึกษาก็มีความจำเป็นเช่นกัน เพราะแต่ละแห่งก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ในวงการการทำงานนั้น การเป็นพี่น้องร่วมสถาบันก็มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมกัน และเมื่อเรียนจบก็จะมีตลาดงานพร้อมที่จะให้เข้าไปทำงานด้วยอัตราเงินเดือนสูง 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด