หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ อาชีพในอนาคต

เตรียมเลย! 10 กลุ่มอาชีพรองรับสายงานอุตสาหกรรม 4.0 ในปี 2563

วันที่เวลาโพส 16 ธันวาคม 62 18:21 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

น้องๆ และเพื่อนๆ ที่กำลังสนใจวางแผนการเรียนต่อในอนาคตอันใกล้นี้ จะเลือกสายการเรียนและสายงานไหนดีที่อนาคตตลาดในประเทศไทยจะมีความต้องการ และเรียนจบไปแล้วจะมีตลาดงานรองรับจริงๆ บทความนี้เรามีข่าวดีและตัวเลขที่น่าสนใจมาบอกให้เตรียมตัวกัน

นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ได้ศึกษา โครงการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รองรับอุตสาหกรรม 4.0 พบว่า ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไปนี้ มีความต้องการแรงงานตั้งแต่ปี 2562-2567 ปริมาณรวม 2.24 ล้านคน โดยปี 2563 มีความต้องการแรงงาน 351,957 คน และช่วงปี 2563-2567 มีความต้องการแรงงาน 1.75 ล้านคน

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาศักยภาพผลิตแรงงานป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เพียงพอ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นปัญหาใหญ่ที่นักลงทุนมีความกังวลอย่างมาก “ให้มองประเด็นแรงงานตกงานเป็นเรื่องระยะยาวแล้วพบว่าไทยต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างมาก โดยตัวเลขความต้องการรวม 2.25 ล้านคน เป็นที่ต้องการทั่วประเทศ ไม่ใช่แค่พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซีเท่านั้น” นายอดิทัตกล่าว ทั้งนี้ตัวเลขความต้องการแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบไปด้วย 10 อุตสาหกรรม ดังนี้


อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
มีความต้องการแรงงานรวม 235,711 ราย แบ่งเป็นระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 จำนวน 63,404 ราย วิชาชีพ 115,498 ราย อุดมศึกษา 56,807 ราย

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
มีความต้องการรวม 241,243 ราย แบ่งเป็นต่ำกว่า ม.6 มี 61,469 ราย วิชาชีพ 29,576 ราย อุดมศึกษา 150,198 ราย

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
มีความต้องการรวม 228,442 ราย แบ่งเป็นต่ำกว่า ม.6 มี 18,275 ราย วิชาชีพ 125,643 ราย อุดมศึกษา 84,524 ราย 

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
มีความต้องการรวม 228,239 ราย แบ่งเป็น ต่ำกว่า ม.6 มี 209,752 ราย วิชาชีพ 8,673 ราย อุดมศึกษา 9,814 ราย

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
มีความต้องการรวม 236,394 ราย แบ่งเป็นต่ำกว่า ม.6 มี 97,867 ราย วิชาชีพ 69,736 ราย อุดมศึกษา 68,791 ราย 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
มีความต้องการรวม 211,501 ราย แบ่งเป็นวิชาชีพ 74,025 ราย อุดมศึกษา 137,475 ราย 

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
มีความต้องการรวม 213,486 ราย แบ่งเป็นต่ำกว่า ม.6 มี 17,079 ราย วิชาชีพ 117,418 ราย อุดมศึกษา 78,990 ราย

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
มีความต้องการรวม 215,751 ราย แบ่งเป็นต่ำกว่า ม.6 มี 51,996 ราย วิชาชีพ 73,787 ราย อุดมศึกษา 89,968 ราย 

อุตสาหกรรมดิจิทัล 
มีความต้องการรวม 217,368 ราย แบ่งเป็นต่ำกว่า ม.6 มี 17,389 ราย วิชาชีพ 54,342 ราย อุดมศึกษา 145,637 ราย

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
มีความต้องการรวม 221,446 ราย แบ่งเป็นต่ำกว่าม.6 มี 17,715 ราย วิชาชีพ 66,434 ราย อุดมศึกษา 137,297 ราย

เอาล่ะ เห็นแนวทางอาชีพสายนี้กันไปแบ้ว น้องๆ หรือเพื่อนๆ พี่ๆ คนไหนที่กำลังอยู่ในสายงานด้านนี้ก็รีบเตรียมพร้อมฝึกฝนทักษะและสั่งสมประสบการณ์ เพื่อเตรียมรับโอกาสใหม่ๆ กันไว้ให้ดีเลย


ที่มา
“สศอ.” ศึกษาความต้องการแรงงานรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ผู้จัดการออนไลน์

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด