หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์

ข่าว/บทความ

ความท้าทายและโอกาสของวิศวกรไทย ในตลาดงานอาเซียน

จากข้อมูลในงานเสวนาหัวข้อ “เจาะลึก AEC กับวิชาชีพวิศวกรรม : ความท้าทายและโอกาส” โดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมองว่า วิชาชีพวิศวกรมีทั้งจุดแข็งและยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง ...

เตรียมตัวเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเก่งอะไร? มีพื้นฐานแบบไหน?

สำหรับคนที่อยากเรียน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาพื้นฐานหลักๆ ที่น้องต้องเจอในชั้นปีแรกเลยคือ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และแคลคูลัสสำหรับวิศวกร จากนั้นก็จะเป็นวิชาแกนของสาขาต่างๆ ตั้งแต่ วิศวะไฟฟ้า ...

เส้นทางการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มต้นอย่างไร? ไปต่อที่ไหน?

เส้นทางการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มต้นอย่างไร? สำหรับเส้นทางการเรียนนวิศวกรรมศาสตร์ หรือการเป็นวิศวกรนั้น น้องๆ สามารถเลือกได้ 2 ทาง คือ 1 เมื่อจบชั้น ม.3 เลือกศึกษาต่อในระดับม.4 ถึง ม.6 สายวิทย์-คณิต ...