หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะ/สาขา

TOP 6 หลักสูตรอินเตอร์ วิศวลาดกระบัง ดาวรุ่ง มาแรง มุ่งผลิต global engineer

วันที่เวลาโพส 02 ตุลาคม 62 22:37 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium

อยากเรียน ต้องได้เรียน

วิศวลาดกระบัง โชว์ 6 หลักสูตรอินเตอร์ดาวรุ่ง มาแรง มุ่งผลิต global engineer


รายละเอียดหลักสูตร
 

 - BIOMEDICAL ENGINEERING - วิศวกรรมชีวการแพทย์

 - ENGINEERING MANAGEMENT and ENTREPRENEURSHIP การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบ

 - ENERGY ENGINEERING (Energy) - วิศวกรรมพลังงาน

 - FINANCIAL ENGINEERING ( Finance) - วิศวกรรมการเงิน

 - COMPUTER INNOVATION ENGINEERING - วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

 - ROBOTICS & AI ENGINEERING (RAI) - วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่วิศวฯ ลาดกระบัง
 


  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
 
- U-Review เปิดมุมมองใหม่มหาวิทยาลัยไทยในยุคดิจิทัล : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คลิกที่นี่
- U-Zone เรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่
- พูดคุยกับบรุ่นพี่ TCAS เข้าใจง่ายสไตล์พี่ลาดกระบัง คลิกที่นี่ 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด