หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์

คณะ/สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีสอนในประเทศไทย

น้องๆ คนไหนที่กำลังมองหาสาขาทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเรียนต่อในระดับอุมดมศึกษา อยากรู้ว่า ในประเทศไทยมีวิศวกรรมสาขาอะไรน่าสนใจบ้าง? บทความนี้ AdmissionPremium ได้รวบรวมข้อมูลที่น้องๆ อยากรู้มาให้แล้วที่นี่ ...

สาขา "วิศวกรรมระบบราง" น่าเรียนยังไง? มีที่ไหนเปิดสอนบ้าง?

ถ้าน้องๆ จะถามว่าสายงานหรือสาขาการเรียนวิศวกรรมศาตร์ด้านไหนที่ไม่แมส มีแนวโน้มอนาคตสดใส และจะเป็นที่ต้องการของตลาดงานเพิ่มขึ้น บอกเลยว่าพี่นึกถึงสาขานี้ "วิศวกรรมระบบราง" สาขาที่เรียนด้านการออกแบบ ...

"วิศวกรรมระบบราง" งานรุ่งรับระบบคมนาคม-ขนส่งของประเทศ

"วิศวกรระบบราง" งานรุ่งรับระบบคมนาคม-ขนส่งของประเทศ "สาขาวิศวกรรมระบบราง" ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เพราะนโยบายที่รัฐบาลพยายามผลักดันการคมนาคมขนส่งทางรางมาอย่างต่อเนื่อง ...

อยากเข้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบอะไรบ้าง

อยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบอะไรบ้าง? พื้นฐานวิชาที่ใช้ในการสอบเข้า ใช้คะแนน GAT PAT1 และ PAT3 ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยต้องการสัดส่วนคะแนนแต่ละอย่างแตกต่างกันไป น้องๆ ต้องศึกษารายละเอียดเฉพาะลงไป เช่น ...

วิศวะ 101 สาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์หลักๆ มีอะไรบ้าง?

วิศวกรรมศาสตร์ คือศาสตร์ความรู้ที่อยู่คู่สังคมโลกมานาน เป็นสาขาแห่งการสร้าง เป็นความรู้และวิชาชีพที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ กระบวนการผลิต ...