หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์

คณะ/สาขา

วิศวะ 101 สาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์หลักๆ มีอะไรบ้าง?

วิศวกรรมศาสตร์ คือศาสตร์ความรู้ที่อยู่คู่สังคมโลกมานาน เป็นสาขาแห่งการสร้าง เป็นความรู้และวิชาชีพที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ กระบวนการผลิต ...