หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นพี่วิศวกรรมศาสตร์

10 ศิลปิน-คนดังของไทย ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เวลาโพส 03 เมษายน 61 15:13 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
คณะวิศวกรรมศาตร์ ถือว่าเป็นคณะที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพราะถือว่าเป็นคณะที่นอกจากจะมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานแล้ว ยังมีภาพลักษณ์ที่เท่ ดูดีได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาเรียน และบทความนี้เราจะพาน้องๆ มารู้จักกับดารา-ศิลปินคนดังที่เป็นรุ่นพี่และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา  จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


2. เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ จบการศึกษาจากภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


3 บีม-กวี ตันจรารักษ์  จบการศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


4 เฟิร์ส-เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5 บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  

6 พี่ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

7 สน-ยุกต์ ส่งไพศาล จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนาโน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


8 ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ จบจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต 


9 วิน-ธาวิน เยาวพลกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2


10 มุก-กฤตพร มณฑีรรัตน์ ระดับปริญญาตรีจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
 
 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด