หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ อาชีพในอนาคต

วิศวกรรมศาสตร์ วิชาชีพค่าจ้างสูงสุดสำหรับนักศึกษาจบใหม่

วันที่เวลาโพส 09 สิงหาคม 61 11:36 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
"วิศวกรรมศาสตร์" เรียกว่าเป็นหนึ่งในสายอาชีพในฝันของน้องๆ และใครหลายคนตลอดกาล เพราะเป็นอาชีพสำคัญที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและค่าตอบแทนที่ดีกว่าสาขาอาชีพอื่น อย่างล่าสุด มีการเปิดเผยผลสำรวจจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก วิสลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน เกี่ยวกับ ผลสำรวจการวางแผนจัดสรรงบประมาณเงินเดือนในเอเชียแปซิฟิก ปี 2560 ไว้ว่า

อัตราเงินเดือนในไทยจะปรับขึ้น ร้อยละ 5.5 ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 ซึ่งที่อยู่ร้อยละ 5.2 จากปัจจัยเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างช้าๆ และหากเทียบตลาดสำคัญอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การปรับเงินเดือนของไทยอยู่ในระดับกลาง ขณะที่อินเดีย ศรีลังกา และอินโดนีเซีย ปรับเพิ่มมากที่สุด และญี่ปุ่น ปรับเพิ่มเงินเดือนน้อยที่สุด


และอัตราค่าจ้างผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มต้น 15,00 บาท ปริญญาโท เริ่มที่ 20,500 บาท วิชาชีพที่มีอัตราค่าจ้างสูงแม้เพิ่งจบการศึกษา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี 

โดยนางสาวพิชญ์พจี สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน ประเทศไทย กล่าวว่า "นายจ้างต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของพนักงานในองค์กรให้ดี โดยค่าตอบแทนแบบตัวเงินเป็นองค์ประกอบหนึ่ง แต่สิ่งสำคัญ คือ เรื่องสวัสดิการที่หลากหลาย การพัฒนาบุคคลากร และ Work Life Balance ที่จะช่วยจูงใจและรักษาพนักงานที่มีฝีมือไว้ได้ "


ที่มา : voicetv.co.th

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด