หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะ/สาขา

สาขา "วิศวกรรมระบบราง" น่าเรียนยังไง? มีที่ไหนเปิดสอนบ้าง?

วันที่เวลาโพส 17 กรกฎาคม 62 21:38 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ถ้าน้องๆ จะถามว่าสายงานหรือสาขาการเรียนวิศวกรรมศาตร์ด้านไหนที่ไม่แมส มีแนวโน้มอนาคตสดใส และจะเป็นที่ต้องการของตลาดงานเพิ่มขึ้น บอกเลยว่าพี่นึกถึงสาขานี้ "วิศวกรรมระบบราง" สาขาที่เรียนด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง และการดำเนินงานทุกประเภทของระบบรถไฟ แล้วเพราะอะไรพี่ต้องนึกถึงสาขานี้ สาขาวิศวกรรมระบบราง ตอบโจทย์คำถามของน้องๆ ได้ยังไงนั้น มาดูเหตุผลกัน

จากการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่า ภายในปี 2563 ประเทศไทยจะมีความต้องการกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบรางสูงถึง 31,000 คน เป็นวิศวกร 6,000 คน ช่างเทคนิค 12,000 คน และเจ้าหน้าที่ประจำสถานี 13,000 คน แต่ในปัจจุบัน ประเทศไทยเรายังคงขาดแคลนวิศวกรรมระบบรางและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงในระดับประเทศอาเซียนก็เช่นกัน 


ซึ่งจากการขาดแคลนดังกล่าว ทำให้ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาต่างหันมาให้ความสำคัญ เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงานและเด็กๆ ที่เห็นโอกาสก้าวหน้าของสายงานนี้นั่นเอง

และสำหรับน้องๆ คนไหนที่เห็นว่า สาขาวิศวกรรมระบบราง เป็นสาขาแห่งอนาคตที่เหมาะกับตัวเอง ตอบโจทย์ความต้องการของชีวิต และสนใจจะเรียนต่อสาขานี้ เรามีข้อมูลดีๆ มาฝาก

โดยหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง เป็นหลักสูตรที่ยังขาดแคลน และในประเทศไทยมีสถาบันเปิดสอนอยู่ไม่กี่แห่ง ซึ่ง หลักสูตรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ในระดับปริญญาตรี มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปิดสอน อย่างเช่น
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง


มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ สาขาวิศวกรรมระบบราง 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาเทคโนโลยีระบบราง 


นี่เป็นแค่บางหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมระบบรางที่เราหาข้อมูลแบบอัปเดตมาให้น้องๆ ได้เอาไปประกอบการตัดสินใจเท่านั้น หากน้องๆ สนใจสาขานี้อย่างจริงจัง ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ ทั้งการเรียนและโอกาสการทำงานได้ที่ Link ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลย ที่มา :
www.pr.kmutt.ac.th
www.komchadluek.net 
KMITL Channel Plus
www.thaipbs.or.th 


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด