หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ อาชีพในอนาคต

วิศวกร สายงานสุดฮอต เป็นที่ต้องการสูงในระดับโลก

วันที่เวลาโพส 24 ธันวาคม 61 13:52 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

วิศวกร อันดับ 1 ใน 5 สายงานสุดฮอต เป็นที่ต้องการสูงในระดับโลก


การขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก จากผลสำรวจและสถิติของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของตลาดแรงงานที่น่าสนใจของประเทศไทยในช่วงตลอด 5 ปีที่ผ่านมา (2557-2561) 

โดย 
ระเทศไทยปัจจุบันกำลังพัฒนาและเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เผชิญภาวะที่มีความต้องการแรงงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการขาดแคลนแรงงานระดับโลก ซึ่งประกอบไปด้วย 6 สายงานสำคัญ ได้แก่ สายงานด้านขาย ด้านไอที ด้านวิศวกร งานธุรการ งานด้านบัญชีและงานการผลิต ข้อมูลจาก:
www.bangkokbiznews.com 
www.pptvhd36.com  

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด