หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ข่าว/บทความ

12 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี จาก THE

วันที่เวลาโพส 31 มกราคม 62 15:02 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อั๋น AdmissionPremium

12 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี จาก THE

ใครที่สนใจอยากเรียนต่อในด้านวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยที่มีดีกรีระดับโลกการันตี และที่สำคัญไม่ต้องบินไปเรียนไกลต่างประเทศ

บทความนี้เรามีข้อมูลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับโลกในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดย Times Higher Education หรือ THE ประจำปี 2019 ซึ่งมีรายชื่อสถาบันการศึกษาของไทยที่ติดอันดับโลกทั้งหมด 12 แห่ง ดังนี้ อันดับที่ 501-600 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
 


 

อันดับที่ 601-800 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(Chiang Mai University)

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Chulalongkorn University)

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Kasetsart University)

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Khon Kaen University)

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

(Mahidol University)

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(Prince of Songkla University)

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(Suranaree University of Technology)

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Thammasat University)

 


 

อันดับที่ 801+ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(Naresuan University)โดยเกณฑ์ที่ THE ใช้จัดอันดับในครั้งนี้มีด้วยทั้งหมด 5 เกณฑ์ได้แก่ คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพของงานวิจัย การนำงานวิจัยไปใช้อ้างอิง รายได้จากนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น และมุมมองจากชาวต่างชาติ

 

จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยในไทยเองก็มีคุณภาพการเรียนการสอนไม่แพ้กับมหาวิทยาลัยดังทั่วโลก แต่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของน้องๆ เพียงอย่างเดียว ความตั้งใจและความพยายามต่างหากที่จะทำให้น้องๆ ประสบความสำเร็จ 

ที่มา

www.timeshighereducation.com

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด