หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ข่าว/บทความ

"วิศวกรรมคอมพิวเตอร์" ต่างจาก "วิทยาการคอมพิวเตอร์" อย่างไร?

วันที่เวลาโพส 11 กุมภาพันธ์ 62 15:01 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

น้องๆ ที่สนใจอยากจะเรียนต่อสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนอะไรดี เพราะแต่ละสาขาก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน โดยบทความนี้ AdmissionPremium ได้นำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาเทียบให้น้องๆ ดูกันชัดๆ ว่าทั้ง 2 สาขานี้ต่างกันอย่างไร 


เริ่มต้นจาก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) เป็นสาขาที่จะเรียนตั้งแต่โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ ระบบการทำงานภายใน ไปจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้งาน และจะเน้นทำความเข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มากขึ้น

ส่วน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ จัดสร้าง ลงมือปฏิบัติ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยเนื้อหาที่เรียนจะมีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รวมกับความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ความคล้ายกัน
ทั้งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีสิ่งที่จะต้องรู้และได้เรียนคล้ายกันอยู่ ดังนี้ 

การเขียนโปรแกรมและซอร์ฟแวร์
เรียนรู้วิธีเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ  นอกจากนี้ยังเรียนหลักการเขียนโปรแกรมว่ามีโครงสร้างอะไรบ้าง ภาษาที่ใช้เขียนมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะอย่างไร 


โครงสร้างและการควบคุมคอมพิวเตอร์ 
เรียนรู้ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ทั้งอาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ และโปรแกรมขั้นพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ควรมี ไปจนถึงการเข้าและถอดรหัสของคอมพิวเตอร์ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล 


การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อและทำงานร่วมกัน รวมทั้งการนำคอมพิวเตอร์ไปให้บริการต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ความแตกต่างกัน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกราฟิก หรือนำไปใช้งานในแบบอื่นๆ เช่น

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย
เป็นการประยุกต์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เข้ากับการออกแบบงานต่างๆ ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆ คือ ซอร์ฟแวร์เขียนแบบ CAD 

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 
ศึกษาวิธีการสร้างระบบสารสนเทศที่มีความชาญฉลาดหรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน โดยมีต้นแบบมาจากพฤติกรรมของมนุษย์


ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้น จะเน้นในส่วนของฮาร์ดแวร์และระบบแผงวงจรของคอมพิวเตอร์ รวมถึงพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น 

องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยเรียนต่อยอดจากวิศวกรรมไฟฟ้า หลังจากสร้างวงจรต่างๆ เสร็จ ในการเชื่อมต่อวงจร ไปจนถึงกระบวนการเขียนซอร์ฟแวร์ สร้างระบบเชื่อมต่อต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ 


การนำระบบของคอมพิวเตอร์ไปใช้กับสิ่งต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร หรือหุ่นยนต์จะต้องใช้โปรแกรมเพื่อให้สามารถทำตามคำสั่ง หรือทำหน้าที่ต่างๆ ของมันได้โดยที่ไม่ต้องบังคับ จะเห็นได้ว่าทั้งวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้นก็จะมีความใกล้เคียงกัน จะแตกต่างในด้านของฮาร์ดแวร์ และการนำไปใช้

น้องๆ คนไหนที่กำลังมองหาสาขาด้านคอมพิวเตอร์ ทั้ง 2 สาขานี้ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งข้อมูลที่ได้นำเสนอไปจะช่วยให้ตัดสินใจเลือกสาขาที่เหมาะกับตัวเองได้

ที่มา : 
line.me

rru-comsci.blogspot.com
www.cp.eng.chula.ac.th

www.spicydog.org 
 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด