หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ อาชีพในอนาคต

สายงานวิศวกร อนาคตเด่น ดัง! ปัง! รับยุค 4.0

วันที่เวลาโพส 17 กรกฎาคม 62 14:35 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium


นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม องค์กรต่างๆ ต้องการคนที่จบมาเฉพาะด้านเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก 

 

และอาชีพหรือสายงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สำคัญต่อสังคมและขาดแคลนอยู่ตลอด โดยบทความนี้เราได้รวบรวมข้อมูลสายงานวิศวกรรมด้านต่างๆ ที่มีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นในอนาคต มาไว้ให้ทุกคนได้รู้จัก ดังนี้ 
 วิศวกรไฟฟ้า 

ในอนาคตมีแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนเพิ่มขึ้น วิศวกรไฟฟ้าจะต้องคิดและพัฒนาการผลิตไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 วิศวกรการบิน

การเดินทางด้วยเครื่องบินมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง และเป็นที่นิยมมากขึ้น ทำให้วิศวกรต้องคอยซ่อมบำรุงเครื่องบินต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งาน และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
 วิศวกรแมคคาทรอนิกส์และระบบหุ่นยนต์

ในอุตสาหกรรมต่างๆ หุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในการทำงาน และในอนาคตเองก็มีแนวโน้มที่สามารถนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนแรงงานคนได้
 วิศวกรอุตสาหการโลจิสติกส์

ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต การกระจายสินค้า หรือการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าต่างๆ ต้องมีวิศวกรที่คอยดูแลระบบให้มีคุณภาพ และรวดเร็วมากขึ้น
 วิศวกรยานยนต์

เทคโนโลยีต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็กำลังถูกพัฒนาเพื่อนำมาใช้งานจริง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 วิศวกรเครื่องกล

ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ จะต้องติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร ก็จะต้องอาศัยวิศวกรเครื่องกล เพื่อให้ทำงานได้สะดวกมากขึ้น

 

สุดท้ายอยากฝากบอกทุกคนไว้ว่า สายงานหรืออาชีพทางด้านวิศวกรรมศษสตร์ ไม่เพียงแต่จะมีความต้องการสูงในด้านอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ วิศวกร จะเป็นอาชีพที่เข้าไปมีบทบาทในทุกภาคธุรกิจ น้องๆ ที่ตั้งใจจะเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรม สาขาที่เราแนะนำไปนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตอย่างแน่นอน 


 

 

ที่มา :

www.ondemand.in.th

www.hotcourses.in.th

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด