หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ อาชีพในอนาคต

รู้ก่อนเลือกเรียน วิศวะสาขาไหนบ้าง ที่ต้องมีใบก.ว.

วันที่เวลาโพส 18 มีนาคม 62 10:16 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
วิศวะที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบก.ว.)
ก่อนที่น้องๆ จะเตรียมตัวสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเลือกเส้นทางอนาคตด้วยการเป็น วิศวกร สิ่งสำคัญที่น้องๆ ต้องรู้ก่อนเลยก็คือ อาชีพวิศวกรมีภาระความรับผิดชอบในการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้น จึงต้องมีพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมบังคับการประกอบวิชาชีพเหมือนกับแพทย์ พยาบาล เภสัช บัญชี และครู ซึ่งสาขาวิศวกรรมควบคุมที่ต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ หลังจากเรียนจบหรือในการทำงาน ได้แก่ 

1 วิศวกรรมโยธา
2 วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
3 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
4 วิศวกรรมเครื่องกล
5 วิศวกรรมอุตสาหการ
6 วิศวกรรมเหมืองแร่
7 วิศวกรรมเคมี
8 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แต่น้องๆ ไม่ต้องห่วงว่าการที่สาขาดังกล่าว ต้องมีสอบใบประกอบวิชาชีพก่อนจึงจะสามารถทำงานได้ จะทำให้เราเสียเปรียบหรือเสียเวลาในการทำงาน เพราะตรงกันข้าม การมีสอบแบบนี้จะสร้างความได้เปรียบให้บรรดาวิศวกรใน 8 สาขานี้ เพราะจะเป็นการจำกัดผู้ที่ทำอาชีพวิศวกรทั้ง 8 สายนี้เหมือนได้รับการการันตีว่าจะไม่มีวิศวกรจากสายอื่นมาแย่งงานได้นั่นเอง


"ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม" หรือ ใบ กว. คือใบอนุญาตเพื่อประกอบอาชีพวิศวกร ที่ออกโดยสภาวิศวกร ซึ่งใบกว. ก็มีการแบ่งประเภท ดังนี้ ใบอนุญาตฯ ประเภทภาคีวิศวกร (Associate Engineer) ใบอนุญาตฯ ประเภทสามัญวิศวกร (Professional Engineer) ใบอนุญาตฯ ประเภทวุฒิวิศวกร (Senior Professional Engineer) และ ใบอนุญาตฯ พิเศษ

โดยใบกว.นี้ ถือเป็นใบเบิกทางสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ​ซึ่งบุคคลที่จะมีสิทธิ์ขอใบก.ว.ได้ จะต้องเป็นคนที่เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือต้องมีวุฒิ วศ.บ. และสถาบันที่เรียนจบมานั้นต้องผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรด้วย 

และสำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อสาขาที่ต้องใช้ใบกว. สามารถตรวจสอบสาขาและสถานะของมหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการจะเข้าเรียนได้ที่นี่ >>> สภาวิศวกร Council of Engineers 


ที่มา:
สภาวิศวกร Council of Engineers
 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด