หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ข่าว/บทความ

12 หลักสูตรใหม่ ! รู้ตัวเองก่อนเลือกเรียนวิศวฯ อินเตอร์ สจล.

วันที่เวลาโพส 11 เมษายน 62 19:52 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium
ในโลกที่เทคโนโลยีทำให้เราเชื่อมโยงกันอย่างไร้พรมแดน ภาษากลายมาเป็นทักษะจำเป็นที่ต้องมีควบคู่ไปกับความรู้ในการทำงาน และ รู้หรือไม่ว่า! วิศวกรเป็นหนึ่งในกลุ่มแรงงานฝีมือ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพได้ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ จึงถูกออกแบบขึ้น เพื่อมาตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันนี้ ที่ทำลายข้อจำกัดด้านภาษาในการศึกษาศาสตร์ด้านวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนึ่งในสถาบันสอนวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่และแข็งแกร่งแห่งหนึ่งของไทย ที่เปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ กว่า 10 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดถูกยกเครื่อและออกแบบให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิวัฒนาการของนวัตกรรมเสมอ และนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ สจล. ได้รับการยอมรับและเข้าทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งในและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้คือเครื่องยืนยันที่ว่า วิศวกรรมศาสตร์ สจล. ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง ตราบใดที่เราอยู่ภายใต้โลกที่ไม่หยุดนิ่งแห่งนี้

วิศวกรรมศาสตร์ สจล. ผลิตบัณฑิต ภายใต้แนวคิดการเป็นผู้สร้าง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และสร้างให้โลกน่าอยู่ขึ้น เพราะ “วิศวกร” เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคนสำคัญที่สร้างนวัตกรรมตอบโจทย์สังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้น้องๆ สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้ดีนั้น คงจะหนีไม่พ้นสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและสังคมรอบข้างที่เราอยู่ สจล. ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้และเป็นสถาบันการศึกษาที่กล้าการันตีว่าเปิดพื้นที่ทางความคิดของนักศึกษาและสนับสนุนเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดให้กับน้องๆ ทุกคน

สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ สจล. มีอะไรบ้างนั้น วันนี้จะขอแนะนำ 4 กลุ่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และ 3 หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ กับสกิลที่จะทำให้น้องๆ จบไปอย่างไม่ตกงานในยุคดิสรัปชั่น ดังนี้

 
กลุ่มวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรในกลุ่มนี้ จะเกี่ยวข้องกับการนำเพียววิทยศาสตร์ผสมกับศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เกิดเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้ 

 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
เกิดจากการผสมผสานของศาสตร์สองแขนง คือ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือนวัตกรรมทางการแพทย์ เมื่อน้องๆ เข้ามาศึกษาจะได้เรียนทั้งด้านชีววิทยา เคมี วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือแพลตฟอร์มที่ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรค เช่น อวัยวะเทียม อุปกรณ์ฝังในร่างกาย เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น นอกจากนี้ น้องๆ ยังได้ศึกษาถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และการใช้เทคโนโลยีควบคู่ในการรักษาอีกด้วย

วิศวกรรมเคมี 
สาขาที่น้องๆ หลายคนคุ้ยเคยกันดี วิศวกรรมเคมีนั้นจะเป็นการเรียนที่บูรณาการศาสตร์ด้านเคมีและวิศวกรรมเข้าด้วยกันในการออกแบบกระบวนการปฏิกิริยาและการเร่งปฏิกิริยา พอลิเมอร์ เทคโนโลยีนาโน ไปจนถึงชีวเคมีและการจัดการทางวิศวกรรมเคมีในด้านสิ่งแวดล้อม และน้องๆ ทราบหรือไม่ว่าวิศวกรรมเคมี เป็นหนึ่งในสาขาที่ต้องการคนมากที่สุดในภาคอุตสาหกรรม และถ้าน้องๆ จบในหลักสูตรอินเตอร์ด้วยแล้ว รับรองว่าสามารถทำงานได้ในบริษัทดังทั่วโลกแน่นอน

 
กลุ่มวิศวกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี 
หากน้องๆ ที่เป็นสายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ และมองหาโอกาสในการทำงานในซิลิคอน แวลลีย์ ขอแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมในกลุ่ม ดังต่อไปนี้ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
ถูกออกแบบขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลของไทย น้องๆ ที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นแอดวานซ์ เช่น การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต (Internet of Things) ระบบคลาวด์ (Cloud) และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ด้วยคณาจารย์ที่มีความสามารถและเปิดพื้นที่ในการครีเอทีฟให้น้องๆ ได้ลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเต็มที่ เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจไทยต่อไป

วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
เป็นหนึ่งในกลุ่มวิศวกรรมที่น่าจับตามองในยุคดิจิทัล เพราะในโลกแห่งอนาคตอันใกล้ งานหลายอย่างจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์แทบทั้งสิ้น หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ต้องการเป็นดิสรัปเตอร์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับโลกของเรา โดยน้องๆ เข้ามาเรียนจะได้ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ด้วยสกิลด้านอิเล็คทรอนิกส์ และเมื่อสำเร็จการศึกษามีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลกทั้งในไทยและต่างประเทศ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์วิศวกรรม
มาแรงในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่น ที่จะสร้างสกิลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ โทรศัพท์ ฯลฯ ทั้งนี้ น้องๆ จะได้เรียนรู้การคำนวนและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติตัวเลข การเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ กว่า 100 สถาบัน ที่จะช่วยสร้างน้องๆ ให้เป็นบิล เกตส์ แห่งเอเชียได้

 
กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
สำหรับน้องๆ ที่เคยตั้งข้อสงสัยว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นอันตรายจริงหรือไม่ แล้วทำไมในต่างประเทศถึงยกให้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาด ขอแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมให้น้องๆ ได้ศึกษาคลายความสงสัย คือ 
วิศวกรรมพลังงานสำหรับน้องๆ ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเรียนสาขาไหนดี ระหว่างวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์ วิศวกรรมพลังงานอาจตอบโจทย์น้องๆ ได้ เนื่องจากสาขานี้เป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์อย่างลงตัว โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้การใช้เทคนิคด้านอิเล็กทรอนิคส์กำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และระบบควบคุม เพื่อสร้างรระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีส่องสว่าง และวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ที่มีประสิทธิภาพ บนเส้นทางอาชีพยาวไกลแน่นอน

วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมาก สำหรับสาขาวิชานี้น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านไฟฟ้า การออกแบบ การวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ระบบที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เช่น ระบบไฟฟ้าแรงสูง โรงไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ที่กำลังเป็นที่นิยมและกำลังจะเป็นส่วนสำคัญที่มาทดแทนการผลิตไฟฟ้าแบบเก่าในอนาคต สำหรับอนาคตที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล วิศวกรไฟฟ้าจะเป็นคนสำคัญที่จะต้องป้อนและวางแผนพลังงานไฟฟ้าของประเทศหรือโลกใบนี้ ให้เพียงพอต่อการบริโภค ดังนั้น หากน้องๆ เลือกเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วรับรองได้ว่าน้องจะไม่ตกงานอย่างแน่นอน

 
กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหกรรม
สำหรับน้องๆ ที่มองหาการทำงานในพื้นที่กว้างและได้ควบคุมอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบริษัท ขอแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ที่น่าสนใจ ดังนี้

 


วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ
วิศวกรรมแนวใหม่ที่จะเตรียมความพร้อมผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถรอบด้าน โดยน้องๆ ที่เข้ามาเรียนในสาขานี้ จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนของโรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เครื่องจักร และสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในภาคอุตสาหกรรมแบบโปรเจค เบส (Project Based Learning) ควบคู่ทฤษฎีความรู้ ในรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น ระบบไดนามิกส์ในอุตสาหกรรม ระบบการบริหารโลจิสติกส์ เป็นต้น

วิศวกรรมเครื่องกล
หนึ่งในสาขาที่เก่าแก่ที่สุดของวิศวกรรมศาสตร์ แต่การเรียนรู้ในโลกที่ไม่หยุดนิ่งนี้ทำให้วิศวกรเครื่องกลยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในโลก วิศวกรรมเครื่องกลเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกแบบ วิเคราะห์ ของระบบอุตสาหกรรมและเครื่องจักร และในปัจจุบันวิศวกรรมเครื่องกลถูกพัฒนาให้บูรณาการกับเทคโนโลยี หุ่นยนต์ เช่น รถยนต์ไร้คนขับ โดรนไร้คนขับ ดังนั้นเส้นทางอาชีพของวิศวกรเครื่องกลจะเกี่ยวเนื่องกับนักวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนงและมีโอกาสในการเติบโตที่มากกว่า

หากน้องๆ ที่ชอบการทำงานนอกสถานที่ เปลี่ยนบรรยากาศ และได้ออกไซต์งานต่างๆ แล้วล่ะก็ ขอแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ในกลุ่ม วิศวกรรมโยธา” สาขาสุดฮิตของน้องๆ ในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ความเอ็กซ์คลูซีฟของวิศวกรรมโยธา อินเตอร์ สจล. นั้น น้องๆ จะได้เรียนลึกทั้งการจัดการด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งปลูกสร้าง ธรณีเทคนิค ไปจนถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการระบบขนส่งสาธารณะ การออกแบบแหล่งทรัพยากรน้ำ โดยน้องๆ ไม่เพียงแต่จะได้เรียนในเชิงทฤษฎีเท่านั้น ยังจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกงานกับบริษัทดังด้านวิศวกรรมโยธาจากทั้งญี่ปุ่นและอเมริกาอีกด้วย
หลักสูตรวิศวกรรม อินเตอร์ สจล. น้องใหม่ล่าสุด หนึ่งเดียวของไทยกับวิศวกรรมฟิวชั่น ที่กำลังมาแรงในโลกยุคเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ “วิศวกรรมการเงิน” นานาชาติ ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย บนความพิเศษที่เป็นหลักสูตรตรีควบโท เรียนทั้งหมด 5 ปี และเป็นความร่วมมือของสองสถาบัน คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อน้องๆ เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านการเงินและวิศวกรรมอย่างเข้มข้นที่ผสมกันอย่างลงตัว เพื่อสร้างนักปฏิวัติทางการเงินมาออกแบบนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี บนเส้นทางอาชีพที่น้องจะถูกแย่งตัวไปทำงานในบริษัทตั้งแต่สตาร์ทอัพยันบรรษัทการเงินข้ามชาติอย่างแน่นอน

นอกจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ สจล. ยังมีหลักสูตร “การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี” ที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ สจล. โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนการสอนที่ผสมผสานศาสตร์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เข้ากับการบริหารจัดการ เพื่อสร้างน้องๆ ให้มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคทางด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการ สามารถประยุกต์การบริหารเข้าไปจัดการระบบวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้น้องๆ ยังจะได้เรียนรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอีกด้วย

สำหรับน้องๆ ที่ สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ ของทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สามารถเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดของคะแนน คุณสมบัติการรับสมัคร และสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ นี้ จะเปิดรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 29 เมษายน 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8111 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ http://www.facebook.com/kmitlnews

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
 
- U-Review เปิดมุมมองใหม่มหาวิทยาลัยไทยในยุคดิจิทัล : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คลิกที่นี่
- U-Zone เรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่
- พูดคุยกับบรุ่นพี่ TCAS เข้าใจง่ายสไตล์พี่ลาดกระบัง คลิกที่นี่

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด