หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรม

จัดอันดับ TCAS รอบ 3 อย่างไร ชอบเรียนคณะวิศวฯ แต่ไม่รู้สาขาอะไรดี

วันที่เวลาโพส 17 เมษายน 62 10:25 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium
จัดอันดับ TCAS รอบ 3 อย่างไร ชอบเรียนคณะวิศวฯ แต่ไม่รู้สาขาอะไรดี ?

เจอกันที่งาน KMITL Engineering Project Day & OpenHouse 2019
วันที่ 25 - 26 เมษายน 2561 นี้เท่านั้น !
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่ 

ถ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่น้อง ๆ อยากเข้าศึกษาต่อ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าควรเลือกเลือกสาขาอะไรดี แต่ละสาขาเราต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ? โค้งสุดท้ายก่อนเลือก 6 อันดับ คณะ สาขาใน TCAS รอบที่ 3  สอบถามคณาจารย์ และรุ่นพี่แบบได้ที่งาน "KMITL Engineering Project Day & OpenHouse 2019"   วันที่ 25-26 เมษายน สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ภายในงานรุ่นพี่เตรียมความพร้อมให้น้องลงมือปฎิบัติลง กับ Workshop ให้น้อง ๆ เข้ามาสัมผัสการลงมือปฏิบัติมาเป็นวิศวกรตัวน้อย และรับประกันว่า น้องจะได้รับความรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จากพี่วิศวลาดกระบัง รอน้องๆเข้ามาร่วมสัมผัสความเป็นวิศวะ พระจอมเกล้าฯลาดกระบังด้วยกัน

 รายละเอียด Workshop 

1.ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
กิจกรรมที่นักเรียนชั้นมัธยมจะได้เรียนรู้และสัมผัสกับตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ อัตโนมัติ เช่น การใช้งานของ PLC หรือระบบลำเลียงแบบสายพานเป็นต้น โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นรอบ รอบละไมเ่กิน 10 คน จำนวน 5 รอบ แบ่งรอบตามเวลา ดังนี้

รอบที่ 1 เวลา 10.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 11.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 14.00 น.
รอบที่ 5 เวลา 15.00 น.
 
2.ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมออกเป็นรอบ ทั้งหมด 9 รอบ รอบละ 22 คน ดังนี้
รอบที่ 1 เวลา 10.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.30 น.
รอบที่ 3 เวลา 11.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 11.30 น.
รอบที่ 5 เวลา 13.00 น.
รอบที่ 6 เวลา 13.30 น.
รอบที่ 7 เวลา 14.00 น.
รอบที่ 8 เวลา 14.30 น.
รอบที่ 9 เวลา 15.00 น.

3.ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
กิจกรรมที่น้องๆจะได้เรียนรู้และสัมผัสกับเครื่องมือแพทย์พื้นฐานโดย แบ่งกิจกรรมออกเป็นรอบ รอบละ 21 คน จำนวน 5 รอบ  ดังนี้ 
รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. 
รอบที่ 2 เวลา 11.00 น. 
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. 
รอบที่ 4 เวลา 14.00 น. 
รอบที่ 5 เวลา 15.00 น. 

ยังไม่หมดเท่านั้น ! วันที่ 25 เมษายน มีการเปิดเวทีแนะนำแต่ละภาควิชาจากรุ่นพี่ สจล. โดยตรง เพื่อตอบคำถามที่น้องๆสงสัยเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมในการสอบเข้า และการใช้ชีวิตในรั้ววิศวลาดกระบัง แบ่งรอบตามเวลาดังนี้
เวลา 11.20-11.40 น. วิศวกรรมโยธา " How to be,How to civil." 
เวลา 11.40-12.00 น. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ "pre Elec" 
เวลา 12.00-12.20 น. วิศวกรรมการวัดคุมและควบคุม "ECC" 
เวลา 13.00-13.20 น. วิศวกรรมอาหาร"FoodTalk Time" 
เวลา 13.20-13.40 น. วิศวกรรมอุตสาหการ "IE มีอะไร" 
เวลา 13.40-14.00 น. วิศวกรรมเคมี "เคมี อะไรนะ?" 
เวลา 14.00-14.20 น. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ "Solve C" 
เวลา 14.20-14.40 น. วิศวกรรมโทรคมนาคม "Telecom Next Gen" 
เวลา 14.40-15.00 น. วิศวกรรมเครื่องกล "Join ME" 
เวลา 15.00-15.20 น. วิศวกรรมกษตร "AE FAM" 
เวลา 15.20-15.40 น. วิศวกรรมไฟฟ้า "Power Ranger" 

และพบกับสุดยอดนวัตกรรมจากผลงานวิจัยและผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จำนวนกว่า 600 ผลงาน ร่วมกับบริษัทชั้นนำมากถึง 100 บริษัท ณ หอประชุมเจ้าพระสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
- U-Review เปิดมุมมองใหม่มหาวิทยาลัยไทยในยุคดิจิทัล : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คลิกที่นี่
- U-Zone เรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่
- พูดคุยกับบรุ่นพี่ TCAS เข้าใจง่ายสไตล์พี่ลาดกระบัง คลิกที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด