หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นพี่วิศวกรรมศาสตร์

เรียนวิศวฯ ต้องลงมือปฏิบัติจริง เล่าประสบการณ์จาก 3 รุ่นพี่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลประกวดระดับประเทศ

วันที่เวลาโพส 30 เมษายน 62 13:12 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium

นายวราเทพ ทับบุญ(ดั๊ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ สจล.

แข่งขัน : TESA TOP GUN RALLY 2019
Admission Premium :  เล่าประสบการ์การแข่งขัน TESA TOP GUN RALLY 2019
รุ่นพี่วิศวฯ : TESA TOP GUN เป็นการแข่งวิชาการแบบหนึ่งการแข่งจะแบ่งออกเป็น 3 สาย ซึ่งในแต่ละทีมจะมี 5 คน จะให้คนในทีมบางไปคนละสาย ซึ่งตัวผมอยู่ฝ่ายฮาร์แวร์ ซึ่งการแข่งขันจะมีทั้งหมด 5 วันใน3วันแรกจะเป็นเชิงประมาณว่าเราไปเรียนรู้ ช่วงเช้าจะเรียน ช่วงบ่ายจะเป็นการทำโจทย์ ช่วงเย็นๆเป็นการคิดคะแนน ซึ่งวันที่ 1 2 3 จะเป็นการเก็บคะแนนมาเรื่อยๆส่วนวันที่ 4 เป็นการนำเอาวันที่ 1 2 3 ที่เรทำแยกกันมารวมกันให้เป็นโปรเจคเดียว ส่วนวันที่ 5 วันสุดท้ายเป็นการประกาศรางวัล ซึ่งสุดท้ายเราได้รองชนะเลิศลำดับ 1 มาครับ จุดพลาดมีแค่วันเดียวคือวันที่ 1 ซึ่งเป็นวันที่รู้สึกว่าผมเตรียมตัวมาดีแล้วแต่ผมทำพลาดมันทำให้เราคะแนนห่างจากที่ 1 ไป 5 คะแนน

Admission Premium : พื้นฐานในมหาวิทยาลัยกับการแข่งขันจริงในเวทีระดับประเทศ
รุ่นพี่วิศวฯ : พื้นฐานการเรียนตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ตอนปี 1 ได้เรียนวิชา Programming มา เรียนคณิตศาสตร์ เรียนวิชาพื้นฐานของวิศวกรรมทั่วไป ตอน ปร 2 จะเน้นด้าน Programming มากขึ้น เน้นทางด้านฮาร์แวร์มากขึ้น และส่วนปี 3 จะเน้นทางด้านซอฟแวร์มากกว่าฮาร์แวร์ และการแข่งวิชาที่ได้ใช้จะอยู่ในปีที่ 2 เราได้ใช้ประมาณ 80 % เลยด้วยซ้ำอีก 20 % คือเราต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 
 
 
 

 
นายศิริพล อั้งรัตนวารี (ฟลุ๊ค) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ สจล.

แข่งขัน : ICT เฉลิมพระเกียรติ

 
Admission Premium : เล่าประสบการ์การแข่งขัน ICT เฉลิมพระเกียรติ Cyber Security
รุ่นพี่วิศวฯ : จริง ๆ หลักการแข่งมีอยู่ 2 สาย OT กับสาย Cyber Security ซึ่งผมแข่งในสาย Cyber Security ซึ่งจะแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ รอบแรกคือรอบออนไลน์จะมีผู้เข้าแข่งขันประมาณ 45 ทีม และส่งโปรแกรมเป็นโจทย์คำถามเกี่ยวกับ ความรู้ทางด้าน Security และความรู้ทางด้านเน็ตเวิร์คบ้างเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ ให้เราตอบคำถามและส่งตอบออกไปและเขาจะคัดมาแข่งอีกทีเป็นรอบปฏิบัติ เอามา 9 ทีมไปขางที่สถาบันวิชาการ TOT โดยที่การแข่งรอบที่ 2 จะเป็นการปฏิบัติจริงโดยเขาจะมีโจทย์มาให้หลายๆโจทย์และให้เราแก้ปัญหาโจทย์เขาให้ได้ เหมือนกับเข้าสู่ระบบเขาให้ได้และก็ไปหาคำตอบของเขาให้เจอและก็ไปยึดระบบถ้าเรายึดได้เร็วคะแนนก็จะขึ้นไปตามเวลา สุดท้ายได้รางวัลที่ 2 มาครับ

Admission Premium : พื้นฐานในมหาวิทยาลัยกับการแข่งขันจริงในเวทีระดับประเทศ
รุ่นพี่วิศวฯ : ปี 1 ผมจะเรียนเกี่ยวกับ ซฮฟแวร์ เรียนหลายภาษามากทั้งภาษา C ภาษาจาวา และพอปี 2 ก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกฮาร์อวร์บ้าง อิเล็กทรอนิกส์บ้าง และก็จะมีเรียน Python และก็จะมีวิชาเฉพาะทางเกี่ยวกับโปรแกรมมี่ ส่วนปี 3 เราจะเรียนพวกเน็ตเวิร์คเข้ามาเกี่ยวข้องงด้วย สิ่งที่ใช้คือทั้งซอฟแวร์และเน็ตเวิร์คครับเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะ Security มันต้องครอบคลุมและเนื้อหาจะเจาะลึกเฉพาะทาง ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมส่วนหนึ่งบ้าง

Admission Premium : การแข่งขันช่วยอะไรในอนาคตบ้าง
รุ่นพี่วิศวฯ : ได้ประสบการณ์คือบ้างทีถ้าเราเรียนแค่ทฤษฎีไม่ได้ลงไปทำหรือว่าปฏิบัติจริงเราก็จะไม่รู้ว่ามันต้องทำอย่างไง และก็ยังได้คอนเน็คชั่นใหม่ ๆ ได้เพื่อนใหม่ ๆ

 
นายฉัตรชัย แซ่ตัน (ชัย) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สจล.

แข่งขัน : SCG Hackathon 2018

 
Admission Premium : เล่าประสบการ์การแข่งขัน SCG Hackathon 2018
รุ่นพี่วิศวฯ : การแข่งขัน SCG Hackathon 2018 เป็นการเสนอไอเดียสร้างสรรค์สตาร์ทอัพโดยไอเดียที่ผมนำเสนอคือการเคลื่อนย้ายขยะอัจฉริยะด้วย AI โดยเครื่องแยกขยะนี้จะแยกประเภทขยะที่รีไซเคิลได้ เช่นขวดน้ำ กระป๋องโลหะ และกระดาษโดยจะประมวลผลด้วยภาพ เพียงแค่ให้คนที่จะทิ้งขยะทิ้งไปในเครื่องเรา เครื่องจะทำการประมวลผลของประเภทขยะนั้นเพื่อจัดเก็บในแต่ละประเภท เพื่อที่จะได้นำขยะเหล่านี้นำไปรีไซเคิลและสร้างมูลค่าต่อไป

Admission Premium : พื้นฐานในมหาวิทยาลัยกับการแข่งขันจริงในเวทีระดับประเทศ
รุ่นพี่วิศวฯ : ในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของลาดกระบังตอนปี 1-2 จะเน้นปูพื้นฐานในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทำให้เรามีความรู้รอบด้านที่ไม่ได้เกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวและเราสามารถนำความรู้คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในสาขาอื่นได้ๆ พอขึ้นปี 2 เราจะได้ลงลึกในคอมพิวเตอร์หนักหน่อย พื้นฐานในปี 2 เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้ชนะในการแข่งขันนี้ครับ

Admission Premium : การวิจัยหรือการแข่งช่วยในการเรียนของเรายังไงและช่วยในการทำงานในอนาคตอย่างไร
รุ่นพี่วิศวฯ : การทำงานจะไม่สำเร็จได้ถ้าไม่ลงมือทำจริงการแข่งขันเป็นเสมอเวทีที่เปิดโอกาสให้เราได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาแก้ปัญหาในโลกความเป็นจริง

Admission Premium : หัวใจของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะต้องเจอ
รุ่นพี่วิศวฯ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะมีทั้งหมด 3 สาขา คือ ซอฟแวร์ ฮาร์คแวร์ เน็ดเวิร์ค ขอได้เปรียบของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ต่างงจากคอมพิวเตอร์ซายน์ หรือหลัดสูตร IT คือเราจะได้เรียนทางด้านฮาร์แวร์ มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า และวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องข้อได้เปรียบของเราในด้านฮาร์แวร์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันมีความต้องการสูงมาก และยังมีคนที่จบไปทำงานยังน้อย ผมก็เลยคิดว่าสาขานี้จะเป็นสาขาในอนาคตสาขานึงครับ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
 
- U-Review เปิดมุมมองใหม่มหาวิทยาลัยไทยในยุคดิจิทัล : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คลิกที่นี่
- U-Zone เรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่
- พูดคุยกับบรุ่นพี่ TCAS เข้าใจง่ายสไตล์พี่ลาดกระบัง คลิกที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด