หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นพี่วิศวกรรมศาสตร์

Smart Chicken Farm ผลงานของรุ่นพี่วิศวกรรมอัตโนมัติ คว้ารางวัลระดับประเทศ

วันที่เวลาโพส 30 เมษายน 62 13:22 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium


Smart Chicken Farm ผลงานรุ่นพี่ปี 4 ที่ใช้ควบคุม สภาพอากาศในโรงเรือน อย่างเช่น แสง ความชื้น อุณหภูมิ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไก่ เพื่อที่จะได้ให้ไก่มีสุขภาพที่ดีออกไข่ได้อย่างสม่ำเสมอเต็มที่กับประสิทธิภาพ ที่เราศึกษามาไก่จะออกไข่เต็มที่ 2 วัน 3 ฟอง ความตั้งใจของเราคืออจะทำให้ไก่ออกไข่เต็มประสิทธิภาพ เราควบคุมเพื่อให้ไก่ไม่ป่วยเพราะถ้าไก่ป่วยมันจะทำให้ออกไข่น้อยลงและก็ฟองเล็กลงด้วยเพราะเราคือ นีักวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ สร้าง พัฒนา และจัดการระบบต่าง ๆ เช่น ระบบโรงงานอัตโนมัติ (Factory Automation) กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Process Automation) ตลอดจนอาคารที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ (Building and Home Automation) เพื่อให้ระบบต่าง ๆ เหล่านี้สามารถทำงานได้โดยตัวเองหรือพึ่งพาผู้ปฏิบัติงานน้อยที่สุด
 
"ต้องชอบคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้"

Admission Premium : ทำไมถึงเลือกเรียน วิศวกรรมอัตโนมัติ
รุ่นพี่วิศวฯ : พี่ชอบทางด้าน Automation อยู่แล้ว ลองหาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ พี่เจอ สจล. เป็นที่แรกที่เปิดสอนพี่เลยตัดสินใจเลือกเรียนวิศวกรรมอัตโนมัติ ที่ สจล.

Admission Premium : 4 ปีเรียนอะไรบ้างที่ ภาควิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
รุ่นพี่วิศวฯ : ปี 1 เราจะเรียนพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนปี 2 เราจะเรียนวิชาภาควิศวกรรมอัตโนมัติ เป็นการบูรณาการระหว่างพื้นฐานทางวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ร่วมกับเทคโนโลยี สารสนเทศ และการจัดการดังนั้น โดยก็จะต้องเรียนกับพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือวว่าพื้นฐานการควบคุม ส่วนปี 3 เราจะเริ่มเรียนจากระบบของโรงงาน
 
วิศวกรรมอัตโนมัติ = พื้นฐานทางวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ + เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
 
 
Admission Premium : เสน่ห์ของภาควิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
รุ่นพี่วิศวฯ : จบไปพร้อมทำงานจริง

Admission Premium : คุณสมบัติของน้องที่เหมาะสมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
รุ่นพี่วิศวฯ : อยากให้ชอบเกี่ยวกับวิศวกรรม การควบคุม การเขียนหน้าจอ การออกแบบ
 

Admission Premium : ผลงานรุ่นพี่ Smart Chicken Farm
รุ่นพี่วิศวฯ : Smart Chicken Farm เราตั้งใจที่จะควบคุม สภาพอากาศในโรงเรือน อยากเช่น แสง ความชื้น อุณหภูมิ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไก่ เพื่อที่จะได้ให้ไก่มีสุขภาพที่ดีออกไข่ได้อย่างสม่ำเสมอเต็มที่กับประสิทธิภาพ ที่เราศึกษามาไก่จะออกไข่เต็มที่ 2 วัน 3 ฟอง ความตั้งใจของเราคืออจะทำให้ไก่ออกไข่เต็มประสิทธิภาพ เราควบคุมเพื่อให้ไก่ไม่ป่วยเพราะถ้าไก่ป่วยมันจะทำให้ออกไข่น้อยลงและก็ฟองเล็กลงด้วย

Admission Premium : ความรู้พื้นฐานก่อนการผลิต Smart Chicken Farm
รุ่นพี่วิศวฯ : ปี 2 เราจะเรียนทฤษฎี และ ปี 3 เราจะเรียนเกี่ยวกับระบบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์และก็เกี่ยวกับ network การควบคุมและก็การออกแบบหน้าจอ

Admission Premium : พื้นฐานในมหาวิทยาลัยกับการแข่งขันจริงในเวทีระดับประเทศ
รุ่นพี่วิศวฯ : พื้นฐานทำให้เราต่อยอดได้ง่ายขึ้น ซึ่งทางภาคปูพื้นฐานไว้เยอะมาก การที่เราจะต่อยอดอะไรง่ายขึ้นมาก

Admission Premium : โอกาสงานในอนาคต
รุ่นพี่วิศวฯ : เราสามารถไปทำงานเกี่ยวกับ Factory Automation หรือว่า Process Automation และก็ Building Automation
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
 
- U-Review เปิดมุมมองใหม่มหาวิทยาลัยไทยในยุคดิจิทัล : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คลิกที่นี่
- U-Zone เรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่
- พูดคุยกับบรุ่นพี่ TCAS เข้าใจง่ายสไตล์พี่ลาดกระบัง คลิกที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด