หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ข่าว/บทความ

24 หัวกระทิ รับทุนรัฐบาล 100% KOSEN – KMITL หลักสูตร 5 ปี พร้อมสร้างสุดยอดวิศวกร

วันที่เวลาโพส 15 พฤษภาคม 62 11:10 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium
สจล. โชว์ความพร้อมสถาบัน KOSEN – KMITL เตรียมเปิดสอนครั้งแรก พ.ค. นี้
เปิดตัวหัวกะทิ 24 คน รุ่นแรก เข้าศึกษา 5 ปี พร้อมรับทุนรัฐบาล 100%ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล บนความร่วมมือในการผลิตวิศวกรปฏิบัติการ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น พร้อมจัดการเรียนการสอน 100% ในสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล และมีแนวทางการขยายวิทยาเขตเพิ่มเติมตามความพร้อมของสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการ ทั้งนี้ สถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล ถือเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ตอบโจทย์ภาคการผลิตของไทยและการขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน (Thailand Plus One) ของประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องการยกไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนสำคัญ รวมถึงการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องผลิตวิศวกรปฏิบัติการสร้างความเชื่อมั่นให้กับญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ


ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า ในภาคการศึกษา 2562 หรือ พ.ค.นี้ โดยมีนักเรียนหัวกะทิกลุ่มแรกที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 24 คน เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์จาก สจล. โดยยึดมาตรฐานตามสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเข้มข้นทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ในทักษะด้านสังคมและอารมณ์ เพื่อสร้างวิศวกรปฏิบัติการที่มีความสามารถสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ นักเรียนได้ทำโปรเจคและฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมพาร์ทเนอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนจากทั้งสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับอาจารย์ของไทยเป็นที่ปรึกษาควบคู่กัน
       

ด้าน รศ. ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็น – เคเอ็มไอทีแอล กล่าวว่า หลักสูตรโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล ภายใต้ความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น ได้นำร่องทำการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) หรือการเรียนด้านระบบอัตโนมัติ ซึ่งคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และสนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัตการที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา ในช่วงก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ นักเรียนรุ่นแรกของสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล จะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาล และหลังจากสำเร็จการศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีอีก 2 ปีในสถาบันชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งวิศวกรที่จบจากหลักสูตรโคเซ็นได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นทั้งภาคปฏิบัติ ควบคู่ทฤษฎี เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยนักเรียนในหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลกำหนด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
 
- U-Review เปิดมุมมองใหม่มหาวิทยาลัยไทยในยุคดิจิทัล : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คลิกที่นี่
- U-Zone เรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่
- พูดคุยกับบรุ่นพี่ TCAS เข้าใจง่ายสไตล์พี่ลาดกระบัง คลิกที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด