หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ อาชีพในอนาคต

สายงานวิศวกรรมศาสตร์ ที่ "ยินดีรับเด็กจบใหม่"

วันที่เวลาโพส 21 สิงหาคม 62 20:45 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขายอดนิยมในฝันของน้องๆ หลายคนส่วนหนึ่งก็เพราะรายได้ดี มีโอกาสก้าวหน้าสูง และที่สำคัญยังเป็นสายงานที่ตลาดแรงงานต้องการตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะยุคสมัยไหน ไม่เว้นแม้แต่น้องๆ นักศึกษาจบใหม่หรือกำลังจะจบ คนไหนที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์กำลังจะเข้าสู่เส้นทางการทำงานเป็นวิศวกรเต็มตัว เรามีข่าวดีจากเว็บไซต์สมัครงานชื่อดังอย่าง Jobthail.com มาฝากในหัวข้อ สายงานวิศวกรรรมศาสตร์ ที่ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มาดูกันดีกว่าว่าจะมีสาขาไหนบ้าง


1 วิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / สื่อสาร
วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) ถือเป็นสายงานที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดงานอยู่เสมอ เพราะงานสายนี้ไม่ได้มีแค่การดูแลเรื่องการจ่ายไฟหรือคนที่ทำงานในโรงงานไฟฟ้าเท่านั้น แต่วิศวกรไฟฟ้ายังทำงานเกี่ยวเนื่องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดูแล และพัฒนาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปถึงการสื่อสารโทรคมนาคมด้วย

2 วิศวกรขาย Sale Engineer / Sales Executive
ตำแหน่งวิศวกรขาย หรือ Sale Engineer/Sales Executive ไม่จำเป็นต้องเฉพาะคนมีประสบการณ์เท่านั้นเพราะนักศึกษาที่จบใหม่ก็มีทั้งความรู้ในเรื่องงานวิศวกรรม และสามารถเสริมทักษะในการพูดคุยเจรจา ไปพบลูกค้า เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ระบบ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมในด้านต่างๆ รวมไปถึงการรับ Requirement จากลูกค้า แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอและให้คำแนะนำ แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

3 วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง (Civil Engineer)
วิศวกรโยธาหรือวิศวกรก่อสร้าง เป็นสายงานวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสาธารณูปโภคสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อาคาร ถนน สะพาน หรือ อุโมงค์ ซึ่งจะมีหน้าที่ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ วางแผน จัดระบบ ควบคุมการก่อสร้างรวมไปถึงประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อให้งานออกมาได้มาตรฐานและตรงตามที่วางแผนไว้ 

4 วิศวกรอุตสาหการ / โรงงาน
วิศวกรอุตสาหการคือคนที่ทำหน้าที่ในการออกแบบ วางแผน จัดตั้ง บริหารจัดการ ควบคุม พัฒนากระบวนการผลิต และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้การทำงานระหว่างคนและเครื่องจักรในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนำหลักเกณฑ์และวิธีวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาใช้ ไปพร้อมๆ กับความรู้ความชำนาญทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์ที่มา
blog.jobthai.com/jobs-update

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด