หน้าแรก ติวอังกฤษ ติด Inter เทคนิคการเรียน

9 วลีเสนอความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

วันที่เวลาโพส 27 ตุลาคม 61 13:30 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการพูด สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษเลยคือ การนำเสนอหรือแสดงความคิดเห็น จะบอกว่าการแสดงความเห็นของเรา ถือเป็นประโยคสำคัญที่เราจะต้องถูกฝึกให้ใช้กันอยู่บ่อยๆ

และการเริ่มต้นเสนอความคิดเห็นด้วยคำพูดหรือรูปแบบวลีที่ถูกต้องและดูดี ย่อมทำให้การพูดหรือการเขียนของเรานั้นถูกใจคนอ่านและมีชัยไปกว่าครึ่ง ดังนั้น บทความนี้ เราจึงมี ประโยคหรือวลีเริ่มต้นที่สามารถนำไปใช้แสดงความคิดเห็นได้แบบมืออาชีพและน่าฟัง มาให้ทุกๆ คนได้เอาไปใช้กัน 


ตัวอย่างรูปแบบคำพูดและวลีที่จะช่วยให้การนำเสนอความคิดเห็นของคุณเป็นภาษาอังกฤษได้ดูดีเป็นมืออาชีพ 

In my opinion, ...
ในความคิดเห็นของฉัน....

To be honest ...
เอาจริงๆ นะ / บอกตรงๆ เลยนะ 


Well, I think ...
ฉันคิดว่า...

Personally, I think ...
โดยส่วนตัวแล้ว ฉันคิดว่า...

From my point of view... / In my point of view...
จากมุมมองของฉัน.... / ในมุมมองของฉัน...    

It seems to me that ...
มันดูเหมือนว่าฉัน...

Based on my own experience, I find that …
จากประประสบการณ์ของฉัน คิดว่า...


I would like to point out that…
ฉันอยากจะชี้ให้เห็นว่า...


It’s my belief that…
ฉันเชื่อว่า....


นอกจากทั้ง 9 ตัวอย่างที่เรานำเสนอไป ยังมีคำหรือวลีอีกหลากหลายที่สามารถนำไปใช้เริ่มต้นการนำเสนอความคิดเห็นของคุณเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่อย่าลืมว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมให้ทุกคนสามารถนำเสนอความคิดเห็นได้อย่างลื่นไหลเป็นมืออาชีพได้ดียิ่งขึ้นคือ การฝึกฝน อย่ากลัวที่จะลองใช้ประโยคเหล่านี้อยู่เป็นประจำ เพราะไม่มีเทคนิคไหนจะช่วยให้การใช้ภาษาอังกฤษเก่งได้ดีไปกว่าการหมั่นฝึกฝนและใช้อย่างสม่ำเสมอ ที่มา:
www.powerthesaurus.org
www.trueplookpanya.com
www.thairath.co.th

lifestyle.campus-star.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด