หน้าแรก ติวอังกฤษ ติด Inter ข่าว/บทความ

ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุด ปี 2018

วันที่เวลาโพส 24 พฤศจิกายน 61 16:34 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อั๋น AdmissionPremium

ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่มีทักษะภาษาอังกฤษสูงมาก

 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญในระดับสากล จนกลายเป็นภาษาที่สองที่แทบจะทุกคนบนโลกจำเป็นต้องเรียนรู้ หากใครที่มีทักษะภาษาอังกฤษดี ถือว่ามีความได้เปรียบมากกว่าคนอื่นหลายเท่า ภาษาอังกฤษสามารถนำไปต่อยอดให้ทั้งในด้านของการเรียน และการทำงาน
 

และจากผลสำรวจของ อีเอฟ เอดูเคชันเฟิสต์ (EF Education First) เกี่ยวกับผลการจัดอันดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก ซึ่งสำรวจจากคนจำนวน 1.3 ล้านคนจาก 88 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผลปรากฏว่าประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงมาก ทั้งหมด 12 ประเทศ คือ 
 


ส่วนของประเทศในแถบเอเชีย ปรากฏว่าอันดับ 1 ยังคงเป็นของประเทศสิงคโปร์ อันดับ 2 ประเทศฟิลิปินส์ และอันดับ 3 ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีผลระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูงและสูงมาก และนับเป็นครั้งแรกของประเทศในแถบเอเชียที่ติด TOP 5 ระดับโลก คือ สิงคโปร์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก
 

ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจในผลการสำรวจครั้งนี้ของ EF EPI คือ ยุโรปยังเป็นผู้นำระดับโลกด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดย 8 ใน 10 อันดับ เป็นประเทศจากแถบยุโรป และผู้หญิงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีกว่าผู้ชาย โดยความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างสองเพศจากทั่วโลกเริ่มแตกต่างกันขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2559

 

ประเทศไทยตกมาอยู่ อันดับที่ 64 

นอกจากนี้ ยังมีผลการสำรวจที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 64 ของโลก ลดลงมา 11 อันดับจากปีก่อนที่อยู่ในอันดับ 53 เมื่อเทียบในระดับเอเชีย ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 16 จาก 21 ประเทศ ซึ่งถือว่า ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในระดับต่ำ

เห็นแบบนี้แล้ว น่าเป็นห่วงว่าปีต่อๆ ไปทักษะของประเทศไทยจะยังตกแบบนี้อยู่หรือเปล่า ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อเพิ่มโอกาสด้านต่างๆ ให้กับประชาชนและเพิ่มศักยภาพให้ประเทศสสามารถแข่งขันและทัดเทียมกับนานาประเทศได้ 

 

 

 

ที่มา :

www.brandbuffet.in.th

www.ef.co.th 


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด