หน้าแรก ติวอังกฤษ ติด Inter เทคนิคการเรียน

​เทคนิคก่อนสอบ TOEIC รู้ไว้ไม่มีพลาด

วันที่เวลาโพส 25 มกราคม 62 15:12 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

​เทคนิคก่อนสอบ TOEIC รู้ไว้ไม่มีพลาด 

"TOEIC" เป็นข้อสอบที่ประเทศไทยมีการนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานอย่างแพร่หลาย ทั้งด้านการเรียน รวมไปถึงการสมัครงาน ซึ่งล้วนกำหนดคะแนน TOEIC ขั้นต่ำ รวมถึงหลายๆ บริษัทยังแถมค่าภาษาให้โดยวัดจากคำแนน TOEIC ที่เราได้เช่นกัน แล้วทำอย่างไรถึงจะได้คะแนนสอบสูงๆ? วันนี้เรามาบอก “เทคนิคก่อนสอบ TOEIC รู้ไว้ไม่มีพลาด” พร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลย!!


1 เข้าใจภาพรวมของข้อสอบ TOEIC
ข้อสอบ TOEIC แบ่งเป็น 2 พาร์ท ได้แก่ พาร์ทฟัง 100 ข้อ มีเวลา 45 นาที และพาร์ทอ่าน 100 ข้อ มีเวลา 75 นาที ในพาร์ทฟังค่อนข้างกำหนดเวลาตายตัว แต่พาร์ทอ่านไม่ควรใช้เวลาเกิน 2 นาทีต่อ 1 ข้อ ดังนั้น เราต้องเข้าใจรูปแบบการสอบรวมถึงเวลาที่เรามีก่อน ท่องให้ขึ้นใจว่าเรามีเวลาเท่าไรในแต่ละข้อ เพื่อทำความเร็วให้ทันครับ


2 พาร์ทฟังคะแนนสูงกว่าพาร์ทอ่าน
จำไว้ว่าหากเราทำพาร์ทฟังได้ดี จะเป็นตัวช่วยดึงคะแนนเป็นอย่างมาก แต่พาร์ทฟังต้องอาศัยสกิลหลายๆ ส่วน เพราะในส่วนนี้ ตาต้องอ่าน หูต้องฟัง สมองต้องคิด มือต้องจด ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ควรอ่านคำถามให้เข้าใจก่อนล่วงหน้าก่อนเริ่มบทสนทนา อย่าลืมจดโน้ตกันลืม (สามารถจดลงข้อสอบได้) และที่สำคัญ กา ให้ทันด้วยนะครับ


3 ฝึก ฝึก ฝึก และฝึก 
เมื่อแต่ละพาร์ทมีเวลาเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการทำคะแนน การฝึกฝนจึงเป็นเรื่องสำคัญ การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าควรทำอย่างน้อย 3 เดือน และฝึกทำข้อสอบ TOEIC เก่าๆ ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการจับเวลาควบคู่ไปด้วย จะช่วยให้เรารู้ลิมิตเวลาที่เราสามารถทำได้มากขึ้น 


4 คำศัพท์
คำศัพท์ เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญมากในการสอบ โดยเฉพาะพาร์ทอ่าน เน้นท่องจำคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นหลัก เช่น เครื่องใช้สำนักงาน ตำแหน่งงานต่างๆ ตัวย่อ กริยาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประชุม การลา การสมัครงาน ฯลฯ เป็นต้น รองลงมาคือคำศัพท์ที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน สามารถฝึกอ่านและท่องจำได้ตามข่าวภาษาอังกฤษครับ


5 โฟกัสให้ถูกจุด
การฝึกจับใจความสำคัญมีผลต่อพาร์ทฟังและพาร์ทอ่าน พยายามจับสิ่งที่รูปประโยคหรือรูปคำถามต้องการสื่อให้ได้ เช่น คำถามถามถึงอะไร What Where When Why How Who เป็นต้น ถ้ารู้ว่าตัวประโยคถามอะไร ก็จะเดาคำตอบได้ง่ายขึ้นครับ


6 รู้ลิมิตของตนเอง
อย่างที่ได้บอกไว้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อเรารู้แล้วว่าข้อสอบแต่ละข้อมีเวลาเท่าไร สิ่งที่ควรทำคือ การไม่จมอยู่กับข้อที่ทำไม่ได้จนนานเกินไป เพราะจะทำให้เราเสียโอกาสที่จะได้คะแนนจากข้ออื่นๆ ไปอย่างน่าเสียดาย เราต้องกล้าทิ้งข้อที่ทำไม่ได้ไป แล้วค่อยวนกลับมาใหม่เมื่อทำข้ออื่นๆ เสร็จแล้วครับ


อีกหนึ่ง Tip ที่สำคัญ คือ “Practice Makes Perfect” เมื่อตั้งเป้าว่าเราอยากได้คะแนน TOEIC สูงๆ การเตรียมความพร้อมและการฝึกฝนเท่านั้น ที่จะเป็นตัวช่วยให้เราสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการครับ You can do it!


ที่มา:
www.si-englishbkk.com
www.glurr.com
prinenglish.com
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด