หน้าแรก ติวอังกฤษ ติด Inter ประสบการณ์รุ่นพี่

อ่านภาษาอังกฤษออก แต่แปลไม่ได้ แน่ใจแล้วหรอ ว่าทำไม่ได้

วันที่เวลาโพส 20 กุมภาพันธ์ 62 16:27 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium
 

วันนี้พี่ทีมงาน AdmissionPremium ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ พี่อ๊าบ ยศวิธ เงินวิวัฒน์กุล กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่มองเห็นความสำคัญของการอ่านภาษาอังกฤษว่าทำให้ได้เปิดโลกแห่งความรู้กว้างขึ้น  และมีเทคนิคการฝึกฝน ไปจนถึงเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบให้ดีขึ้นมาฝากน้องๆอีกด้วย

การอ่านภาษาอังกฤษ (reading) สำคัญอย่างไร

ในส่วนของ reading มีความสำคัญมาก เพราะข้อมูลหลายอย่างในหนังสือ หรือเว็บไซต์ของภาษาไทยนั้น มีข้อมูลความรู้ที่จำกัด หากมี Skill ด้านการอ่านภาษาอังกฤษนั้น การศึกษาหาสิ่งที่เราสนใจก็จะเปิดกว้างมากขึ้น
 
การเรียน Reading ช่วยพัฒนาทักษะเราอย่างไรบ้าง

ในการเรียน Reading นั้นจะช่วยพัฒนาทักษะได้ตั้งแต่ critical thinking  เพราะในการอ่าน passage จะต้องจับใจความประเด็นสำคัญ ทำให้เมื่อเราได้อ่านบทความ หรือ หนังสือพิมพ์จะทำให้สามารถอ่านได้รวดเร็วมากขึ้น เพราะเราจะรู้ว่าส่วนไหนที่สำคัญหรือไม่สำคัญ

นอกจากนี้ การเรียน Reading ทำให้มีทักษะในการจัดการเวลาดีขึ้น เพราะข้อสอบส่วนใหญ่ ให้เวลาจำกัด ทำให้รู้ว่าจะต้องจัดการเวลาในการอ่าน ทำข้อสอบ และการตรวจทาน ได้อย่างทันเวลา

เทคนิคการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ

เริ่มจากอ่านหนังสือที่ใช้คำศัพท์ง่ายๆและความสนุก ตัวอย่างที่พี่อ๊าบเริ่มฝึกคือ หนังสือเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ และเวลาอ่านจะต้องใช้ Dictionary เป็นตัวช่วย เพราะเวลาที่เรารู้คำศัพท์มากขึ้น เมื่ออ่านเล่มต่อไป ก็จะรู้สึกง่ายมากขึ้น
 

 
หัวใจในการสอบ Reading มีเทคนิคยังไงบ้าง?

ขั้นแรกเราต้องอ่านชื่อของPassageก่อน ตามด้วยบทนำ เพื่อจะได้รู้ว่าบทความนั้นพูดเกี่ยวกับอะไรบ้าง ต้องการสื่ออะไร เป็นบทความประเภทไหน ต่อมาให้ดูประโยคแรกของ Paragraph เพราะส่วนใหญ่ Paragraph แรกจะเป็น Headline เมื่อเราอ่านแล้วจะสามารถมารถเข้าใจได้เลยว่า  paragraph นั้น ต้องการสื่อถึงอะไร เมื่อเจอคำถาม จะทำให้เราหาคำตอบได้ง่ายขึ้น
 
น้อง ๆ ที่ไม่ชอบ Reading ควรเริ่มต้นอย่างไร?

เริ่มจากการตั้งเป้าหมาย ว่าอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้จบสักหนึ่งเล่ม ตอนแรกอาจจะยากไปบ้าง แต่เมื่อเราอ่านจบไป 1 เล่ม จะเริ่มมีกำลังใจและมีความมั่นใจในการอ่านเล่มต่อไปมากขึ้น
 
ฝากถึงน้องๆที่กำลังค้นหาตัวเอง หรือ อยากเริ่มเตรียมตัว

Reading ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่า ทำให้เราได้มีโอกาสได้รับความรู้ การศึกษา มากกว่าคนอื่น นอกจากนี้ Reading skill เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน หากเราต้องการเข้าไปทำงานในบริษัทดังๆ ทางบริษัทก็จะต้องการบุคลที่มีทักษะภาษาอังกฤษ นั่นจะทำให้เรามีโอกาสได้รับเงินเดือนมากขึ้น ต้องรีบเตรียมตัว เพราะปลายเทอมของ ม.6 จะต้องยื่นเอกสาร หากเราพลาด ทุกอย่างจะยากมากขึ้น


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด