หน้าแรก ติวอังกฤษ ติด Inter เทคนิคการเรียน

TOEFL iBT ข้อสอบแบบใหม่ที่ทุกคนควรรู้

วันที่เวลาโพส 14 มิถุนายน 62 17:10 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremium
 “The TOEFL test gives you an advantage: Most wildely accepted, Most popular and Most preferred” ข้อความนี้เป็นสิ่งแรกที่เห็นหากเปิดเข้าไปเตรียมสมัครสอบ TOEFL ซึ่งมีความหมายว่า “ข้อสอบ TOEFL เป็นข้อสอบที่สร้างความได้เปรียบให้กับคุณ เพราะเป็นข้อสอบที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีชื่อเสียง และเป็นข้อสอบที่คนนิยมสมัครที่สุด” สิ่งนี้เป็นตัวการันตีได้อย่างดี ว่า TOEFL ต้องสามารถเอาไปใช้งานจริงได้แน่
 
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ จะมีข้อสอบสองแบบที่นิยมใช้ในการนำไปยื่น ได้แก่ IELTS และ TOEFL สำหรับ IELTS ได้มีการอธิบายแล้วในบทความก่อนหน้านี้ สามารถตามไปอ่านกันได้ และข้อสอบ TOEFL ซึ่งโดยรวมแล้วจะเป็นกันทดสอบที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น แตกต่างจาก TOEIC พอสมควร แต่รูปแบบการสอบยังคงคล้ายกันอยู่ จะเป็นอย่างไร ตามไปดูกันเลย
 
ปัจจุบันข้อสอบ TOEFL แบบ Paper Based ซึ่งหมายถึงข้อสอบแบบฝนลงกระดาษนั้นกำลังจะถูกยกเลิกแล้ว และเปลี่ยนเป็น TOEFL iBT Test ซึ่งจะเป็นการสอบบนคอมพิวเตอร์ โดยเนื้อหาและรูปแบบการสอบจะมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อย เพราะฉะนั้นผู้สอบต้องเตรียมความพร้อมให้ดี
 

ข้อสอบ TOEFL เหมาะสำหรับ

  • นักศึกษาที่กำลังมองหาแนวทางในการเรียนต่อ
  • สมัครชิงทุนการศึกษา
  • ผู้ที่ต้องการวัดระดับภาษาอังกฤษของตนเอง
  • นักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการสมัคร Visa
 

TOEFL iBT จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษบนคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็นทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่

 
1. Reading (การอ่าน): มีคำถามทั้งหมด 36-70 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60-100 นาที
- ข้อสอบแบ่งเป็น 3 บทความ ซึ่งแต่ละบทความจะมีคำถามแบบปรนัยจำนวน 12-14 คำถาม
2. Listening (การฟัง): มีคำถามทั้งหมด 34-51 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60-90 นาที
- ข้อสอบแบ่งเป็น 6 บทสนทนา ซึ่งแต่ละบทสนทนาจะมีคำถามแบบปรนัยจำนวน 5-6 คำถาม
3. Speaking (การพูด): มีคำถามปลายเปิดทั้งหมด 6 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 20 นาที
- 2 คำถามแรก ผู้สอบจะต้องตอบทันที โดยแต่ละคำถามมีเวลา 45 วินาที
- 2 คำถามต่อมา จะเป็นการตอบคำถามจากการอ่านบทความสั้นๆ แล้วฟังบทสนทนาที่เกี่ยวข้อง มีเวลาในการพูด 1 นาทีต่อ 1 คำถาม
- 2 คำถามสุดท้าย จะเป็นการฟังบทสนทนาก่อนตอบคำถาม มีเวลาในการพูด 1 นาทีต่อ 1 คำถาม

4. Writing (การเขียน): มีคำถามทั้งหมด 2 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 50 นาที
- ข้อสอบแบ่งเป็นการเขียนเรียงความ 2 หัวข้อ
- หัวข้อแรกผู้สอบต้องอ่านบทความและฟังบทสนทนาเกี่ยวกับบทความนั้น แล้วเขียนเรียงความ 2 ย่อหน้าภายใน 20 นาที
            - หัวข้อที่สอง จะเป็นการเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนด มีเวลา 30 นาที
 
รวมทั้งหมดผู้สอบจะมีเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่งในการสอบ และสามารถสอบได้เพียงเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ TOEFL แบบ iBT สามารถสมัครสอบออนไลน์ได้เลย 24 ชั่วโมง ค่าสมัครสอบจะอยู่ที่ 195 $ หรือประมาณ 6,000 บาท (ขึ้นอยู่กับค่าเงินในตอนนั้น) และข้อสอบจะมีอายุ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่สอบ
 
หากคิดว่าตัวเราพร้อมเดินตามความฝันแล้ว มั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษของตนเองแล้ว ก็ตบเท้าเข้าไปสอบกันได้เลย!
 อ้างอิงจาก
www.e-abroad.com
www.ets.org
www.chulatutor.com
www.govisaedu.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด