หน้าแรก ติวอังกฤษ ติด Inter ทุนเรียนต่อ

เตรียมตัวให้พร้อม มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ เปิดรับสมัครแล้ว

วันที่เวลาโพส 26 สิงหาคม 62 11:31 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนคอร์สอินเตอร์แล้ว โดยการสมัครรอบนี้เป็นรอบที่ 3 ระยะเวลาการเปิดรับสมัครวันที่ 3-17 ตุลาคม 2562 โดยในแต่ละเทอมจะมีระยะเวลาในการเรียน 12 สัปดาห์ และมีการเรียนช่วงฤดูร้อนในเดือนสิงหาคม และเราก็ได้เตรียมข้อมูลที่สำคัญพร้อมรวบรวมลิงก์ต่างๆ เพื่อความง่ายต่อการสมัครไว้ตรงนี้แล้ว ไปดูกันเลย!
 

โดยสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรีมีทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่

1) Bachelor of Business Administration - Business Economics
2) Bachelor of Management
4) Bachelor of Fine Arts
5) Bachelor of Arts
6) Bachelor of Communication Arts
 
ลิงก์สำหรับสมัครสอบออนไลน์ : sky-p.mahidol.ac.th
(ต้องสมัคร Account ใหม่ก่อน)
 

สำหรับการสมัครสอบ สำหรับผู้ที่สอบแบบทั่วไป จะมีการสอบแบบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 1. เอกสารสำเนาใบแสดงผลการเรียน IGCSE GCSE และ GED ที่ต้องเตรียม สามารถดูได้ที่ลิงก์ : muic.mahidol.ac.th
 
การยื่นคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถยื่นคะแนน TOEFL (iBT) และ IELTS (Academic) อายุไม่เกิน 2 ปี โดย
 • TOEFL คะแนนขั้นต่ำ 69 คะแนน
ยื่นผลคะแนนที่ลิงก์ : www.ets.org (Code C186)
 • IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6.0 คะแนน
ยื่นผลคะแนนที่โดยติดต่อ IDP หรือ British Council (Code C186)
 
 1. ผลสอบ ACT (Math Score) หรือ SAT (Math Score) มีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT (Math Score) หรือ SAT (Math Score) และไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์
 • คะแนน ACT (Math Score) 18-36 คะแนน
ยื่นผลคะแนนที่ลิงก์ : www.act.org (Code 7958)
 • คะแนน SAT (Math Score) 500-800 คะแนน
ยื่นผลคะแนนที่ลิงก์ : www.collegeboard.org (Code 7208)
 
 1. จดหมายรับรองความประพฤติจากโรงเรียน 1 ฉบับ
ลิงก์แบบฟอร์ม :muic.mahidol.ac.th
 
 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 1,000 บาท
 • TOEFL (ITP) 1,200 บาท ตัวอย่างข้อสอบ :muic.mahidol.ac.th
 • Writing 500 บาท
 • Math 500 บาท ตัวอย่างข้อสอบ : muic.mahidol.ac.th
 
 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 
 1. สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2 สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 
 1. จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีศึกษาอยู่)
 
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
 
ตารางกลุ่มผู้สมัครและวิชาที่สอบ สามารถดูได้ที่ลิงก์ : muic.mahidol.ac.th
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด