สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...โดดเด่นและแตกต่าง นี่คือ 5 ทักษะที่ นักการตลาดออนไลน์สายนิเทศ ต้องมี!

นักการตลาดออนไลน์ หนึ่งในอาชีพยอดนิยมและรายได้ดีสุดๆ ในยุคดิจิทัล น้องๆ หลายคนอาจเข้าใจว่าการเป็นนักการตลาดนั้น จำเป็นต้องจบจากสาขาการตลาดเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ...


โอกาสดีสำหรับน้องๆ ร่วมออกแบบและประกวด LOGO สะสมไว้เป็น Portfolio

โอกาสดีสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ที่รักการออกแบบ ร่วมส่งผลงานออกแบบและประกวด LOGO ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ...


เราคือเยาวชนรุ่นใหม่พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดความคิดสร้างสรรค์ เจาะลึกคณะนิเทศศาสตร์

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังกับ คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ...


ประตูเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน ในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่หลากหลายในอนาคต

“ประเทศไทย 4.0” การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ...


ฐานเงินเดือน "นักออกแบบ UI " ประจำปี 2017

อาชีพ "นักออกแบบUI" รายละเอียดงาน นักออกแบบ UI หรือ User Interface จะเน้นไปในด้านของการดีไซน์ การออกแบบหน้าจอการทำงานบนมือถือหรือแพลทฟอร์มต่างๆ ...


พาน้องๆ รู้จักสาขาใหม่ #การออกแบบแฟชัน รองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย 4.0

พาน้องๆ รู้จักสาขาใหม่ #การออกแบบแฟชัน รองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย 4.0 ในโครงการติว O-Net วิทยาศาสตร์และสังคม ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยพี่ๆ ...


ฐานเงินเดือน "Interior Designer" ประจำปี 2017

อาชีพ "Interior Designer" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ภายในอาคาร รวมไปถึงการจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอยต่างๆ โดยใช้ความสามารถในการเขียนแบบเพื่อกำหนดรายละเอียดส่วนประกอบและควบคุมดูแลการตกแต่งให้ออกมาสวยงาม ...


ฐานเงินเดือน "Graphic Designer" ประจำปี 2017

อาชีพ "Graphic Designer" รายละเอียดงาน ออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลป์สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา อาทิ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เอกสารส่งเสริมการขายและการตลาด ...


รับตรง59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการ Direct Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปฏิทินดำเนินการ สถานที่จัดการเรียนการสอน...


รับตรง59 คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 ปฏิทินดำเนินการ สถานที่จัดการเรียนการสอน ...