สอบเข้ามหาวิทยาลัยรีวิว คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีสาขาไหนน่าเรียนบ้าง

ไหนขอดูมือเด็กสายศิลป์หน่อย!! วันนี้พี่ๆ AdmissionPremium จะมารีวิว คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีสาขาไหนน่าเรียนบ้าง คณะขวัญใจเด็กสายศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นสาขาจิตรกรรม, ...รวมโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1/2 (การรับด้วย Portfolio) มีโครงการดังต่อไปนี้ ...


โอกาสดีสำหรับน้องๆ ร่วมออกแบบและประกวด LOGO สะสมไว้เป็น Portfolio

โอกาสดีสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ที่รักการออกแบบ ร่วมส่งผลงานออกแบบและประกวด LOGO ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ...


เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประจำปีการศึกษา 2560)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ในระบบแอดมิชชัน (ประจำปีการศึกษา 2560) องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ...


ในยุคที่ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทร้อยเปอร์เซ็น แล้วทำไมเราถึงไม่เลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติ ???

ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มีชาวต่างชาติ เต็มท้องถนนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ต้องยอมรับว่า "ภาษาอังกฤษ" ได้เข้ามามีบทบาทเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วในปัจจุบัน ...


ฐานเงินเดือน "ล่าม/นักแปลภาษา" ประจำปี 2017

อาชีพ "ล่าม/นักแปลภาษา" รายละเอียดงาน เป็นล่ามแปลภาษาให้กับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา และแปลงานเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญสำหรับบริษัทครีเอทีฟ ...


รับตรง59 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) ปฏิทินดำเนินการ สถานที่จัดการเรียนการสอน ...


รับตรง59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ปฏิทินดำเนินการ สถานที่จัดการเรียนการสอน ...


รับตรง59 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) ปฏิทินดำเนินการ เปิดรับสมัคร ...


รับตรง59 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) ปฏิทินดำเนินการ เปิดรับสมัคร ...


รับตรง59 ประเภทสอบตรง (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับนักศึกษาต่อในประเภทสอบตรง(เพิ่มเติม) โดยรับเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียนจากผลการคัดเลือกสอบตรง ครั้งแรก ปฏิทินดำเนินการ ...


รับตรง59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)(รอบ 2) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ปฏิทินดำเนินการ ...


รับตรง59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อใน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว(ภาคพิเศษ) ...