สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


Virtual School Ontour 2021 “เรียนแนวไหนถึงจะรุ่ง ในยุค New Normal”

ครั้งแรกในเมืองไทย โครงการ Virtual School Ontour 2021 “เรียนแนวไหนถึงจะรุ่ง ในยุค New Normal” . ลักษณะโครงการ บรรยาย ในหัวข้อ ...


Full Version โครงการรับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปีการศึกษา 2560)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรวมทุกวิทยเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน ...


เตรียมพร้อม !! KU Admission 2560

KU Admission 2560 ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 กับคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 กำหนดการ KU Admission รายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ...


รายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก KU Admission 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

เกณฑ์คัดเลือก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการรับตรง KU Admissions) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 เช็กก่อนรู้ก่อน ... ...


รายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก KU Admission 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

เกณฑ์คัดเลือก รายคณะ (รับตรง KU Admissions) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560 เช็กก่อนรู้ก่อน ... น้องๆจะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ และสมัครสอบได้ถูกต้อง ...


รายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก KU Admission 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)

เกณฑ์คัดเลือก รายคณะ (รับตรง KU Admissions) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2560 เช็กก่อนรู้ก่อน ... น้องๆจะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ และสมัครสอบได้ถูกต้อง ...


รายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก KU Admission 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

เกณฑ์คัดเลือก รายคณะ (รับตรง KU Admissions) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560 เช็กก่อนรู้ก่อน ... น้องๆจะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ และสมัครสอบได้ถูกต้อง ...


รายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก KU Admission 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร)

เกณฑ์คัดเลือก รายคณะ (รับตรง KU Admissions) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2560 เช็กก่อนรู้ก่อน ... น้องๆจะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ ...


รับตรง59 โครงการ KU Admission ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรูปแบบ 2 (ที่นั่งสำรอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการ KU Admission รูปแบบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ปฏิทินดำเนินการ สถานที่จัดการเรียนการสอน ...