สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมระเบียบการ TCAS รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2563

รวม 21 มหาวิทยาลัย ที่จะเปิดรับ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

สมัครเข้าศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย ที่ Website ของ ทปอ.
ในวันที่  2-16 ธ.ค.  62

น้องๆเตรียมพอร์ตพร้อมแล้วรึยัง?  
แต่ละมหาวิทยาลัย ออกประกาศรับสมัครเกือบครบแล้วนะคะ


สถาบันที่ประกาศ กำหนดการรับสมัครออกมาแล้ว
ได้แก่

1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับจำนวน 2,735 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับจำนวน 1,747 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

3.มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับจำนวน 2,861 คน
กำหนดการรับสมัคร>> คลิกที่นี่

4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับจำนวน 1,874 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับจำนวน 3,469 คน
ระเบียบการรับสมัคร>> คลิกที่นี่  


6.มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับจำนวน 5,810 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

7.มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดรับจำนวน 3,513 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> 
คลิกที่นี่

8.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับจำนวน 1,480+ คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

9.มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับจำนวน 2,077 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับจำนวน รอประกาศ 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> 
คลิกที่นี่

11.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดรับจำนวน รอประกาศ
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

12.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
เปิดรับจำนวน 202 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


13.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับจำนวน 1,231 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่14.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับจำนวน 2,991 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่15.มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับจำนวน รอประกาศ
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่16.มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับจำนวน 1,221 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

17.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เปิดรับจำนวน รอประกาศ
ระเบียบการเพิ่มเติม>>
 คลิกที่นี่

18.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับจำนวน 150 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


19.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับจำนวน 846 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> 
คลิกที่นี่

20 .มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับจำนวน 3,699 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> 
คลิกที่นี่


21.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เปิดรับจำนวน 508 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่