หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ข่าว/บทความ

เส้นทางการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มต้นอย่างไร? ไปต่อที่ไหน?

วันที่เวลาโพส 05 เมษายน 61 11:45 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
เส้นทางการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มต้นอย่างไร? 

สำหรับเส้นทางการเรียนนวิศวกรรมศาสตร์ หรือการเป็นวิศวกรนั้น น้องๆ สามารถเลือกได้ 2 ทาง คือ

1 เมื่อจบชั้น ม.3 เลือกศึกษาต่อในระดับม.4 ถึง ม.6 สายวิทย์-คณิต หลังจากนั้นจึงเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา (GAT/PAT3)


2 เมื่อจบชั้นม.3 เลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพ ในระดับ ปวช. ประเภทช่างอุตสาหรรม แล้วศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องทางวิศวกรรมศาสตร์


ที่มา : www.admissionpremium.com 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด