หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะ/สาขา

วิศวะ อินเตอร์ สจล. หลักสูตรของวิศวกรรุ่นใหม่

วันที่เวลาโพส 17 กรกฎาคม 62 14:54 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

วิศวะ อินเตอร์ หลักสูตรเพื่อวิศวกรรุ่นใหม่ และการทำงานแบบ International

นอกจากจะเป็น 1 ใน 8 สถาบันทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแล้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ก็แสดงวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ เพิ่มเติมเพื่อตอบรับนโยบายภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ในการสร้างบุคลากรหรือวิศวกรไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติ ทั้งในโลกปัจจุบันและอนาคต


บทความนี้เราจะพาน้องๆ และทุกคนไปรู้จัก หลักสูตรวิศวกรรมศาตร์ นานาชาติ สจล. ซึ่งถือเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่มีแขนงวิชามากที่สุด และเหนือกว่าหลักสูตรทั่วไปตรงที่จะช่วยเสริมให้น้องๆ ว่าที่วิศวกรในอนาคต มีความได้เปรียบทางด้านภาษา มีทักษะการเรียนรู้ปรับตัวรับวัฒนธรรมและ Platform แบบนานาชาติ สามารถทำงานร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง (Hi Technology) ได้อย่างมืออาชีพ จะมีสาขาอะไรให้น้องๆ เลือกเรียนกันบ้าง มาดูเลย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ สจล. ประกอบด้วย

- วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมเคมี
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมอุสาหการและระบบบริหารจัดการ
- วิศวกรรมชีวการแพทย์
- วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมการเงิน
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์
- วิศวกรรมพลังงาน


ถ้าหากน้องๆ คนไหนเห็นโอกาสที่จะได้จากการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ อันดับแรกที่ต้องเตรียมตัวเลยก็คือ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความชอบด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ รวมทั้งความสนใจในการบริหารจัดการ ถ้ามี 3 สิ่งนี้เป็นหลัก น้องๆ ทุกคนก็พร้อมที่จะเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมทุกสาขาได้อย่างประสบความสำเร็จแล้ว สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม >> สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

​"วิศวะอินเตอร์ ลาดกระบัง" 4 หลักสูตร 7 แขนงวิชา


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด