หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ อาชีพในอนาคต

5 ประเทศต้องการแรงงานไทยและสายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด

วันที่เวลาโพส 04 พฤศจิกายน 62 21:50 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
จ๊อบไทย (JobThai) ผู้ให้บริการหางาน-สมัครงานออนไลน์ประเทศไทย ที่มีผู้ฝากประวัติกว่า 1.6 ล้านคน และมีจำนวนงานจากบริษัทชั้นนำกว่า 95,000 อัตราต่อวัน ได้เปิดเผยข้อมูลงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศ จากฐานข้อมูลของจ๊อบไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่ามีงานต่างประเทศจำนวนกว่า 1,194 อัตรา โดยมี 5 ประเทศที่มีความต้องการแรงงานไทยไปทำงานด้วยมากที่สุด ดังตอไปนี้


1 สหรัฐอเมริกา (USA) 
สำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่สายงานช่างอย่าง Construction Carpenter และ Steel Worker ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร โดยตำแหน่งที่เปิดรับดังกล่าวต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

2 ญี่ปุ่น (Japan) 
ตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ Mechanical Design Engineer / Electronic Design Engineer โดยตำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการออกแบบเครื่องกล เครื่องจักร และ IT System Engineer โดยตำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ ออกแบบ ระบบไอทีหรือเครือข่าย 
นอกจากนี้ในประเทศญี่ปุ่นยังมีตำแหน่งงานที่น่าสนใจอีกหนึ่งตำแหน่ง คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุจำนวนมาก ซึ่งผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ขึ้นไป หรือต้องมีใบ JLPT/JTEST/NATTEST อย่างใดอย่างหนึ่ง และที่สำคัญคือต้องไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศแบบผิดกฎหมาย

3 ฟิลิปปินส์ (Philippines) 
ตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ Sales and Marketing Officer โดยตำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้าน Online Marketing และ Online Products Sales

4 ไต้หวัน (Taiwan) 
ตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิต-ควบคุมเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ ในโรงงาน โดยตำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอายุระหว่าง 20-45 ปี ผู้หญิงต้องมีส่วนสูง 155 ซม. ขึ้นไป และผู้ชายต้องมีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป

5 จีน (China) 
ตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ หัวหน้าขนมไทยและเบเกอรี่ โดยตำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์ด้านการทำขนมอย่างน้อย 6 ปี สามารถดัดแปลงรสชาติ สูตร และวัตถุดิบได้

ซึ่ง สายงานที่ต้องการแรงงานไทยมากที่สุด ได้แก่ งานช่าง วิศวกรรม และ ไอที ตามลำดับ นอกจากนี้ยังเผยให้เห็นว่าประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการอาชีพที่น่าสนใจ คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุอยู่จำนวนมาก นอกจากนั้น ข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นได้ส่วนหนึ่งว่าภาษาต่างประเทศนั้นมีความสำคัญต่อโลกการทำงานเป็นอย่างมาก

หากผู้สมัครมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศก็จะทำให้ได้รับโอกาสในการทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายขึ้น สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ หรือคนทำงานเอง ต้องรู้จักเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนมองการณ์ไกลถึงสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการอยู่เสมอ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานทำมากยิ่งขึ้น นางสาวแสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย


อ่านข้อมูลเพิ่ม >> www.sentangsedtee.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด