หน้าแรก IT ข่าว/บทความไอที

ไม่อยากให้ AI แย่งงาน ต้องมี 10 ทักษะที่ตลาดงานต้องการมากที่สุดในปี 2020 จากสภาเศรษฐกิจโลก

วันที่เวลาโพส 18 พฤศจิกายน 60 14:01 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

ภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราต่างเผชิญกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ทั้ง ระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อันล้ำสมัย เทคโนโลยีชีวภาพ และจีโนมิกส์ (Genomics) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิธีการทำงานของมนุษย์แทบทุกเชื้อชาติ ทุกประเทศ และทั่วทุกมุมโลก ซึ่งสิ่งที่ตามมาคืออาชีพที่ต้องล้มหายตายไป และอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมา

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่แรงงานในอนาคต จะต้องปรับเปลี่ยนทักษะของตัวเองเพื่อก้าวตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงและอยู่รอดได้ในยุคต่อไป และ สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้เปิดเผย 10 ทักษะสำคัญซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดงานปี 2020 มากที่สุดรองรับยุคดิจิทัล โดยเทียบกับ 10 ทักษะในปี 2015 พบว่ามีแนวโน้มเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แม้จะผ่านไปเพียง 5 ปีเท่านั้น ส่วนจะมีทักษะอะไรที่เราควรรู้บ้าง ตามมาดูกันเลย

จากข้อมูลข้างต้น ในปี 2015 ทักษะที่เป็นที่ต้องการอันดับ 1 คือ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งในปี 2020 ยังคงอันดับ 1 เช่นเดิม ต่อมาอันดับ 2 คือ ทักษะการคิดแบบวิพากษ์ (Critical Thinking) แม้ว่าในปี 2015 ทักษะความคิดสร้างสรรค์อยู่จะอันดับสุดท้าย แต่ในปี 2020 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือทักษะที่ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 3 ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นักในยุคดิจิทัล ที่ความคิดและไอเดียจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับการทำงาน ธุรกิจ หรือองค์กร สำหรับ ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในทักษะที่ต้องการของปี 2015 เลย แต่กลับเป็นทักษะที่คาดว่าน่าจะเป็นต้องการมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ในปี 2020


UploadImage

นอกจากนี้ สภาเศรษฐกิจโลกยังระบุว่า การเรียนการสอนในอนาคตจะเปลี่ยนไป โดยนอกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะสอนให้นักเรียนมีความรู้ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การอ่าน การเขียน หรือการคำนวณแล้ว จะต้องสอนความรู้ด้านอื่นๆ ให้แก่เด็ก เช่น การสื่อสารที่ดี การคิดเชิงวิพากษ์ ความสามารถในการร่วมมือกับผู้อื่น  และการสร้างเสริมคุณลักษณะเฉพาะตัวให้แก่เด็กเพื่อช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
ที่มา : 
news.voicetv.co.th 
www.sumrej.com


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ